Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/74/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0152/73/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie dnia wolnego od pracy

3

Zarządzenie Nr 0152/72/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad podpisywania pism i innych dokumentów oraz upoważnień do załatwiania w formie decyzji indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

4

Zarządzenie Nr 0152/71/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Przedszkolach nr 8, 9, 17, 19, Gimnazjum nr 3 i 7, Zespole Szkół Sportowych oraz Zespole Szkół nr 2 w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0152/70/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2003 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/69/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

7

Zarządzenie Nr 0152/68/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Tychach

8

Zarządzenie Nr 0152/67/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0152/66/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określania regulaminu konkursu dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy

10

Zarządzenie Nr 0152/65/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002

11

Zarządzenie Nr 0152/64/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002

12

Zarządzenie Nr 0152/63/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami oraz podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe

13

Zarządzenie Nr 0152/62/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

14

Zarządzenie Nr 0152/61/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa

15

Zarządzenie Nr 0152/60/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej

16

Zarządzenie Nr 0152/59/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

17

Zarządzenie Nr 0152/58/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o podziale kompetencji w zakresie przygotowania inwestycji

18

Zarządzenie Nr 0152/57/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2003 r.

19

Zarządzenie Nr 0152/56/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Tychach

20

Zarządzenie Nr 0152/55/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Radców Prawnych

21

Zarządzenie Nr 0152/54/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki

22

Zarządzenie Nr 0152/53/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zamówień Publicznych

Powrót