Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/52/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

2

Zarządzenie Nr 0152/51/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0152/50/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0152/49/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2003 r.

5

Zarządzenie Nr 0152/48/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2003 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/47/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

7

Zarządzenie Nr 0152/46/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego pracownikom Urzędu Miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0152/45/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie odwołania Dyrektora Domu Dziecka w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0152/44/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do aktualizacji "Strategii rozwoju: Tychy 2010" i opracowania programu operacyjnego rozwoju miasta na lata 2004 - 2006

10

Zarządzenie Nr 0152/43/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy"

11

Zarządzenie Nr 0152/42/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy na 2003 r.

12

Zarządzenie Nr 0152/41/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2002 r.

13

Zarządzenie Nr 0152/40/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie realizacji zadań obronnych miasta Tychy w 2003 r.

14

Zarządzenie Nr 0152/39/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie utworzenia "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach"

15

Zarządzenie Nr 0152/38/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania premii uznaniowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

16

Zarządzenie Nr 0152/37/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do aktualizacji "Strategii rozwoju: Tychy 2010" i opracowania programu operacyjnego rozwoju miasta na lata 2004 - 2006

17

Zarządzenie Nr 0152/36/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia procesów, procedur i instrukcji postępowania do procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Tychy

18

Zarządzenie Nr 0152/35/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie powołania Zakładowej Służby Socjalnej w Urzędzie Miasta Tychy

19

Zarządzenie Nr 0152/34/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

20

Zarządzenie Nr 0152/33/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

Powrót