Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/32/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

2

Zarządzenie Nr 0152/31/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/97 w sprawie udzielania i rozliczania zaliczek stałych i okresowych

3

Zarządzenie Nr 0152/30/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

4

Zarządzenie Nr 0152/29/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0152/28/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie odwołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0152/27/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa

7

Zarządzenie Nr 0152/26/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0152/25/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie umundurowania, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych oraz wyposażenia strażników Straży Miejskiej w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0152/24/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 luty 2003 r. w sprawie cen za usługi związane ze sporządzaniem informacji w Wydziale Geodezji

10

Zarządzenie Nr 0152/23/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Hotelem "TYCHY"

11

Zarządzenie Nr 0152/22/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy na 2003 r.

Powrót