Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/253/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

2

Zarządzenie Nr 0152/252/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Koordynacji prac Ośrodka Informacji Europejskiej i Gminnego Centrum Informacji

3

Zarządzenie Nr 0152/251/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie skarg i wniosków

4

Zarządzenie Nr 0152/250/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy

5

Zarządzenie Nr 0152/249/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/28/2002 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli dokumentów finansowych

6

Zarządzenie Nr 0152/248/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 13 w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0152/247/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2004 r.

8

Zarządzenie Nr 0152/247a/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w planie wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy na 2003 r.

9

Zarządzenie Nr 0152/246/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2003 r.

10

Zarządzenie Nr 0152/245/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie uznania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 9 w Tychach za zlikwidowany

11

Zarządzenie Nr 0152/244/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów pieniężnych w gotówce, czeków i druków ścisłego zarachowania

12

Zarządzenie Nr 0152/243/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2003 r.

13

Zarządzenie Nr 0152/242/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

14

Zarządzenie Nr 0152/241/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2003 r.

15

Zarządzenie Nr 0152/240/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Targowisk w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej stanowiącej Cmentarz komunalny

16

Zarządzenie Nr 0152/239/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach i zatwierdzenia regulaminu konkursu

17

Zarządzenie Nr 0152/238/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

18

Zarządzenie Nr 0152/237/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Powrót