Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/235/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji archiwizacyjnej

2

Zarządzenie Nr 0152/234/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2003 r.

3

Zarządzenie Nr 0152/233/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

4

Zarządzenie Nr 0152/232/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do zawierania ponownych umów najmu – z podmiotami z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego

5

Zarządzenie Nr 0152/231/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/438/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 10 lutego 1994r., zmieniony Uchwałą Nr 0150/583/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. oraz Uchwałą Nr 0150/XIII/ 218 / 2003r. Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/230/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0152/229/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

8

Zarządzenie Nr 0152/228/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0152/227/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0152/226/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 18/V gruntu przyległego do nieruchomości położonej przy Al. Bielskiej 80-82

11

Zarządzenie Nr 0152/225/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości przy Al. Bielskiej 80-82

12

Zarządzenie Nr 0152/224/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Tychy do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji Gminne Wodociągi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0152/223/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 listopada 2003 r. sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

14

Zarządzenie Nr 0152/222/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie wskazania Elżbiety Kania do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót