Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/221/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

2

Zarządzenie Nr 0152/220/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw

3

Zarządzenie Nr 0152/219/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 października 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0152/218/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru "Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy"

5

Zarządzenie Nr 0152/217/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 października 2003 r. w sprawie treści regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne oraz sposobu powoływania, zakresu zadań oraz trybu pracy komisji przetargowej

6

Zarządzenie Nr 0152/216/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2003 r.

7

Zarządzenie Nr 0152/215/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

8

Zarządzenie Nr 0152/214/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2003 r. w sprawie dnia wolnego od pracy

9

Zarządzenie Nr 0152/213/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania zespołu specjalistów odpowiedzialnego za opracowanie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

10

Zarządzenie Nr 0152/212/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2003 r.

11

Zarządzenie Nr 0152/211/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

12

Zarządzenie Nr 0152/210/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 października 2003 r. w sprawie X Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0152/209/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentacją niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2002r. oraz przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego w 2003 r.

14

Zarządzenie Nr 0152/208/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

15

Zarządzenie Nr 0152/207/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października 2003 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środkach chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2003/2004

16

Zarządzenie Nr 0152/206/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października 2003 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych własciwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2003/2004

Powrót