Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/21/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie czynności zmierzających do urealnienia zapisów w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków w związku ze zmianami w przepisach podatkowych

2

Zarządzenie Nr 0152/20/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej miasta Tychy w 2003 r.

3

Zarządzenie Nr 0152/19/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania lokalnego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich

4

Zarządzenie Nr 0152/18/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Koordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

5

Zarządzenie Nr 0152/17/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania Koordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich

6

Zarządzenie Nr 0152/16/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wykonania uchwały nr 331/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z usług Noclegowni Miejskiej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122 przez osoby bezdomne spoza terenu gminy

7

Zarządzenie Nr 0152/15/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2003 r.

8

Zarządzenie Nr 0152/14/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego w związku z tragicznym wypadkiem tyskiej młodzieży w Zakopanem

9

Zarządzenie Nr 0152/13/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Wilkosz nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

Zarządzenie Nr 0152/12/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu na wydzierżawienie części działek nr 5104/70 i 5107/70 o pow. 19.500 m2

11

Zarządzenie Nr 0152/11/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

12

Zarządzenie Nr 0152/10/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2003 r.

13

Zarządzenie Nr 0152/9/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Tychy" oraz powołania Pogotowia Przeciwpożarowego w Urzędzie Miasta Tychy

14

Zarządzenie Nr 0152/8/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej oferty programowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

15

Zarządzenie Nr 0152/7/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych położonej w Tychach przy ul. Budowlanych 164 oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

16

Zarządzenie Nr 0152/6/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego projekty utworzenia świetlic i klubów terapeutycznych

17

Zarządzenie Nr 0152/5/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Obsługi Rady Miasta

18

Zarządzenie Nr 0152/4/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania nagród uznaniowych pracownikom Urzędu Miasta Tychy

19

Zarządzenie Nr 0152/3/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości

20

Zarządzenie Nr 0152/2/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych

21

Zarządzenie Nr 0152/1/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia procedur zgodnych z normą ISO 9001:2000

Powrót