Tyskie krajobrazy

Zapytania i interpelacje Radnych

Archiwalne zapytania i interpelacje Radnych
kadencja 2010 - 2014
1

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 listopada 2014 r. w sprawie budowy ul. Kormoranów.

2

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 listopada 2014 r. w sprawie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - Projekt.

3

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 listopada 2014 r. w sprawie wykonania koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Batorego 78.

4

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 listopada 2014 r. w sprawie naprawy uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych w rejonie Pl. Krystyny Ryguły.

5

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 28 października 2014 r. w sprawie wniosków złożonych przez Prezydenta Miasta do sporządzanej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

6

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 24 października 2014 r. w sprawie projektu przebudowy ul. Mikołowskiej.

7

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz oraz Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2014 r. w sprawie Tyskich Hal Targowych.

8

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz oraz Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2014 r. w sprawie wykonania drogowskazu informującego o możliwości wyjazdu na DK1 z ul. Dzwonkowej w kierunku na Katowice oraz w kierunku na Cieszyn.

9

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz oraz Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2014 r. w sprawie wykonania oznakowania w pobliżu ronda Skotnica na DK1 o możliwym zjeździe na Cmentarz Komunalny na Wartogłowcu.

10

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz oraz Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2014 r. w sprawie wykonania oznakowania U-3 w pobliżu tunelu na DK1 o możliwym łuku drogi.

11

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona droga elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 października 2014 r. w sprawie Przedszkola Nr 20 w Tychach Czułowie.

12

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 października 2014 r. w sprawie wykazu naczekników biorących udział w szkoleniach w okresie od 30 września 2013 r. do 30 września 2014 r.

13

Zapytanie radnego Jakuba Chełstowskiego złożone na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 01 października 2014 r. w sprawie wypowiedzi naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2014 r.

14

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 września 2014 r. w sprawie remontu ul. Urbanowickiej.

15

Interpelacja radnych: Miłosza Steca, Marcina Rogali oraz Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2014 r. w sprawie remontu uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych w rejonie Pl. Krystyny Ryguły.

16

Interpelacja radnych: Miłosza Steca, Marcina Rogali oraz Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2014 r. w sprawie stanu technicznego pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole Nr 19

17

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2014 r. w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Katowicka-Zwierzyniecka.

18

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2014 r. w sprawie zagospodarowania terenu po wschodniej stronie Al. Bielskiej.

19

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz i Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wymiany uszkodzonych separatorów oraz uzupełnienia o nowe separatory w miejsca, gdzie zostały zniszczone.

20

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz i Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2014 r. w sprawie usunięcia kolein na ul. Oświęcimskiej.

21

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na ul. Katowickiej.

22

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 sierpnia 2014 r. w sprawie modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowicka - Zwierzyniecka.

23

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 06 sierpnia 2014 r. w sprawie wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne.

24

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania warunków zabudowy obiektów handlowych tj. Netto, Lidl oraz Aldi.

25

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 21 lipca 2014 r. w sprawie działalności w UM Tychy Kancelarii Prawnej Urbanik i Partnerzy.

26

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 18 lipca 2014 r. w sprawie badań ankietowych w sprawie realizowanych inwestycji miejskich.

27

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkoli miejskich.

28

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie naprawy urządzeń kanalizacji deszczowej na Placu Krystyny Ryguły przy ul. Narcyzów 24.

29

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie uporządkowania terenu wokół pomnika ofiar hitlerowców przy ul. Kościuszki. 

30

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia jednego dużego miasta w regionie.

31

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT.

32

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie wind zamontowanych przy stacjach SKR w Tychach.

33

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie premii (nagród) finansowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Tychy.

34

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu umów cywilno-prawnych.

35

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie Huty Paprockiej w Tychach.

36

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie remontu alejek w parku obok Kościoła Św. Krzysztofa w Tychach.

37

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie prac przy budowie Parku obok Kościoła Bł. Karoliny Kózkówny.

38

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie odszkodowania dla firmy WIK MEDIA.

39

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie uciążliwości działania klimatyzacji przy ul. Dębowej 12 w Tychach.

40

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie nakładów poniesionych na przebudowę dawnego Kina Andromeda na Pasaż Kultury Andromeda.

41

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Żwakowskiej w Tychach.

42

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni asfaltowej od ronda im. Zesłańców Sybiru w kierunku Ronda Paprocańskiego.

43

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni asfaltowej na drodze od wysokości Kościoła Św. Jadwigi do ronda Sublańskiego. 

44

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie przebudowy DK nr 1 w Tychach.

45

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki  złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 10 lipca 2014 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Batorego - od numeru 33 do numeru 45.

46

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 04 lipca 2014 r. w sprawie ogrzewania w budynku przy ul. Narcyzów 24.

47

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji chodników i jezdni ul. Kościuszki.

48

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i pieszych na ul. Zwierzynieckiej.

49

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie poszerzenia granic opracowywania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Mąkołowiec.

50

Interpelacja radnych: Marioli Szulc oraz Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014.

51

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystosowania lokali wyborczych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

52

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 20 czerwca 2014 r. w sprawie remontu chodników przy ul.: Cyganerii 32-36, Czechowa i Skłodowskiej-Curie.

53

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu PROSUMENT - dofinansowanie mikroinstalacji OZE

54

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 czerwca 2014 r. w sprawie budowy pola golfowego w północnej części dzielnicy Mąkołowiec.

55

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie koszenia i usuwania trawy na osiedlach D, O, Jaroszowice.

56

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy.

57

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Katowicka - Grabowa.

58

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie umieszczenia znaków ostrzegawczych na odcinku drogi - Al. Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Paprocańską.

59

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie trasy przejazdu autobusu linii 14.

60

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie przebudowy DK1.

61

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie klimatyzacji lokalu działającego przy ul. Dębowej 12 w Tychach.

62

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie osób zwolnionych w ostatnim czasie z pracy w spółce Megrez.

63

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie wydawania warunków zabudowy.

64

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 maja 2014 r. w sprawie terminów zakończenia inwestycji miejskich.

65

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie spółki MEGREZ.

66

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie remontu ogrodzenia i pieszego ciągu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Tychach.

67

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie remontu nawierzchni przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 22 w Tychach.

68

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie odmalowania pasów w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 36 w Tychach.

69

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie modernizacji skrzyżowań.

70

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie obniżki cen biletów za wstęp na basen dla dzieci w okresie wakacji.

71

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie zamieszczenia wykazu umów cywilnoprawnych zawieranych przez UM Tychy za lata 2011, 2012, 2013.

72

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie zgłaszania przez mieszkańców spraw do załatwienia z wykorzystaniem internetu, numeru kontaktowego, aplikacji na urządzenia mobilne.

73

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz oraz Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2014 r. w sprawie miejsc parkingowych w rejonie Szpitala Miejskiego.

74

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie komunikacji mieszkańców zamieszkałych przy ul. Mąkołowskiej 120-132 d.

75

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie budowy chodnika na osiedlu Urszula.

76

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie remontu chodnika przy Al. Niepodległości w Tychach.

77

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny za korzystanie z basenu w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży pozostającej w Tychach.

78

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wypożyczalni rowerów na terenie miasta Tychy.

79

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie punktu obsługi klienta.

80

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego do placówek szkolnych.

81

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie posiłków dla uczniów w szkołach.

82

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zakupu sprzętu do szpitala zarządzanego przez spółkę Megrez.

83

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie tyskiej wersji portalu naprawmyto.pl.

84

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie działalności Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.

85

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 kwietnia 2014 r. w sprawie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Jaśkowickiej.

86

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz oraz radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady MIasta w dniu 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć realizowanych w tyskich placówkach oświatowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w zakresie zdobywania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

87

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 kwietnia 2014 r. w sprawie postawienia znaku zakazu wjazdu i parkowania dla pojazdów typu TIR tj. pow. 3,5 t na parkingu zlokalizowanym przy ul. Oświęcimskiej na granicy ROD "Róża" i ROD "Konwalia".

88

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 01 kwietnia 2014 r. w sprawie budowy nowej szkoły w Jaroszowicach.

89

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2014 r. w sprawie 1. Parkingów rowerowych przy stacji kolejowej. 2. Rewitalizacji wiat przystankowych. 3. Remontu ul. Fiołków.

90

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2014 r. w sprawie budowy chodnika w rejonie nowo budowanego ronda w rejonie ul. Skotnica.

91

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca2014 r. w sprawie budowy drogi ul. Świerkowej bocznej przy nr 46-54.

92

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 marca 2014 r. w sprawie pojazdów parkujących wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy od ul. Bocheńskiego do ul. Braterskiej utrudniających sprzątanie drogi przy krawężniku.

93

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 marca 2014 r. w sprawie oświetlenia ul. Zawilców.

94

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 lutego 2014 r. w sprawie wykonania siłowni plenerowej w parku Jaworek.

95

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 lutego 2014 r. w sprawie naprawy nawierzchni ul. Fiołków.

96

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 lutego 2014 r. w sprawie montażu sygnalizacji na przycisk na ul. Jaśkowickiej.

97

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 lutego 2014 r. w sprawie Izby Wytrzeźwień w Tychach.

98

Interpelacja radnych: Marcina Rogali, Miłosza Steca, Marioli Szulc, Klaudiusza Slezaka oraz Magdaleny Idzik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 06 lutego 2014 r. w sprawie śmieci w wykopie kolejowym.

99

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 23 stycznia 2014 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne.

100

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 22 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia informacji dot. sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Katowickiej, Oświęcimskiej, Czarnej i Zwierzynieckiej oraz sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego terenu.

101

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 20 stycznia 2014 r. dotycząca przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XVIII/388/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie odstąpienia od sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.  

102

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 20 stycznia 2014 r. w sprawie  działki Nr 169 położonej przy skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. Zawilców. 

103

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 17 stycznia 2014 r. w sprawie  zalegających śmieci na poboczach ul. Towarowej

104

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 17 stycznia 2014 r. w sprawie  wykonania remontów.

105

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy  w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie  podjęcia działań dot. uruchomienia tyskiej wersji portalu www.naprawmyto.pl/tychy

106

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd na nowo wyremontowany chodnik przy ul. Darwina w Tychach

107

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego rady Miasta Tychy w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące budowy parku południowego w Tychach

108

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Tyskiego Koła Związku Górnośląskiego

109

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2014 r. w sprawie budowy oświetlenia na alejce za Przedszkolem nr 8 przy ul. Wojska Polskiego.

110

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2014 r. w sprawie budowy siłowni na wolnym powietrzu na terenie Parku Górniczego.

111

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 stycznia 2014 r. w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki.

112

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Tychy do Programu 5.8.  KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

113

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 stycznia 2014 r. w sprawie elewacji budynków wokół Placu Baczyńskiego.

114

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 stycznia 2014 r. w sprawie nazewnictwa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Powstańców w dzielnicy Stare Tychy.

115

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 30 grudnia 2013 r. w sprawie wywozu śmieci na terenie miasta Tychy.

116

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymiany nieekologicznych kotłowni węglowych na piece zmniejszające emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

117

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2013 r. w sprawie remontu w pomieszczeniach MZBM użyczonych Fundacji Razem.

118

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 grudnia 2013 r. w sprawie uciążliwego zapachu w rejonie ul. Katowickiej i Zwierzynieckiej.

119

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 grudnia 2013 r. w sprawie odszkodowania wypłaconego spółce WIKMEDIA przez MOSiR Tychy.

120

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 grudnia 2013 r. w sprawie spółki Tyski Sport S.A.

121

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 02 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania oświetlenia wzdłuż ul. Kościuszki pomiędzy ul. Katowicką a Rynkiem.

122

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków.

123

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie  obszarów górniczych na terenie miasta Tychy.

124

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie  badań wykonywanych przez Urząd Miasta Tychy na terenie przy ul. Katowickiej i ul. Zwierzynieckiej - teren po byłym  Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o.  i byłym wysypisku śmieci.

125

Interpelacja radnych: Marioli Szulc, Miłosza Steca oraz Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2013 r. w sprawie nawierzchni plenerowej siłowni na Sublach.

126

Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2013 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych udających się na dworzec kolejowy Tychy Żwaków z ul. Jaśkowickiej przez łąki przy potoku Żwakowskim do dworca kolejowego.

127

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2013 r. w sprawie budowy parkingu przy ul. Moniuszki wzdłuż Al. Jana Pawła II, remontu i naprawy nawierzchni ul. Orzeszkowej, remontu parkingu wzdłuż całej Al. Piłsudskiego oraz wymiany oświetlenia wzdłuż Al. Piłsudskiego.

128

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2013 r. w sprawie wykonania barierek oddzielających dwa pasy na ul. Jaśkowickiej w Tychach w obrębie przystanku.

129

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 listopada 2013 r. w sprawie remontu ul. Urbanowickiej - odcinek od skrzyżowania Główna-Urbanowicka do ul. Oświęcimskiej.

130

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 listopada 2013 r. w sprawie generalnego remontu ul. Łącznej w dzielnicy Jaroszowice.

131

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 września 2013 r. w sprawie odszkodowania wypłaconego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach na rzecz spółki WIKMEDIA.

132

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 września 2013 r. w sprawie kontenera postawionego przy Al. Niepodległości 188 obok przystanku autobusowego przy Tęczy.

133

Interpelacja radnych: Marcina Rogali. Marioli Szulc oraz Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2013 r. w sprawie oświetlenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej.

134

Interpelacja radnych: Marcina Rogali. Marioli Szulc oraz Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

135

Interpelacja radnych: Marcina Rogali. Marioli Szulc oraz Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2013 r. w sprawie stawek najmu pomieszczeń dla podmiotów gospodarczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa otwartego.

136

Interpelacja radnych: Marcina Rogali. Marioli Szulc oraz Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości byłego Szpitala Miejskiego.

137

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 23 września 2013 r. w sprawie zabezpieczenia miejsc postojowych zlokalizowanych przy budynkach śmietników pojazdom odbierającym odpady komunalne.

138

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 września 2013 r. w sprawie budowy w Tychach Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz Modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach.

139

Interpelacja radnej Marioli Szulc oraz radnego Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ciągu pieszo-jezdnego przy Al. Niepodległości na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Edisona.

140

Interpelacja radnej Marioli Szulc oraz radnego Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 30 sierpnia 2013 r. w sprawie nierówności chodnika przed gmachem Sądu Rejonowego w Tychach.

141

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania naprawy nawierzchni ulicy Dmowskiego 98, 112 oraz budowy zespołu przedszkolno-szkolnego w dzielnicy Jaroszowice.

142

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach, do sporządzenia którego przystąpiono 23 lutego 2012 r. Uchwałą Nr XVI/356/12 Rady Miasta Tychy.

143

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 sierpnia w sprawie strefy płatnego parkowania przy Al. Jana Pawła II na parkingu znajdującym się między jezdniami.

144

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 sierpnia w sprawie budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Zakątek a ul. Piwowarów.

145

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2013 r. w sprawie remontu ogrodzenia Przedszkola Nr 10 przy ul. Braterskiej.

146

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta".

147

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie  gospodarki śmieciowej w Tychach.

148

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie przeglądu i naprawy wiat przystankowych obsługiwanych przez MZK.

149

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie Teatru Małego w Tychach.

 

150

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na ręce Przewodniczącego rady Miasta w dniu 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Szuwarków.

151

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 sierpnia 2013 r. w sprawie wykrycia bakterii gronkowca na Basenie Miejskim w Tychach.

152

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 sierpnia 2013 r. w sprawie wiaduktu przy ul. Żwakowskiej.

153

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie  opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychy.

154

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie roszczeń z tytułu wymówienia umowy dzierżawy lokalu spółce WIK MEDIA przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

155

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania remontu na parkingu na ul. Żwakowskiej w Tychach, parking obok Merino.

156

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu prowadzonych spraw sądowych związanych z próbą odzyskania przez dawnych właścicieli działek, które obecnie należą do gminy Tychy.

157

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania chodnika pomiędzy osiedlami Teresa i Urszula na wysokości "Pomnika Katyńskiego".

158

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie przebudowy DK 1, modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach oraz budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.

159

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznawania lokali komunalnych z zasobów gminy Tychy.

160

Interpelacja radnej Lidii Gajdas oraz radnej Karoliny Chemicz  złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 23 lipca 2013 r. w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Turyńskiej w Tychach.

161

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 lipca 2013 r. w sprawie planowanej budowy nowej placówki oświatowej na terenie osiedla JUW-e.

162

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 lipca 2013 r. w sprawie obiektu zlokalizowanego w pobliżu dworca Tychy Główne.

163

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta  w dniu 27 czerwca 2013 r. w sprawie oświetlenia ul. Mąkołowskiej 120-132d.

164

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta  w dniu 27 czerwca 2013 r. w sprawie  ulicy Albatrosów.

165

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta  w dniu 27 czerwca 2013 r. w sprawie uporządkowania terenu zielonego przy ul. Sikorskiego oraz uporządkowanie chodnika przy Al. Niepodległości.

166

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta  w dniu 27 czerwca 2013 r. w sprawie remontu nawierzchni podwórka SP nr 17 w Tychach.

167

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta  w dniu 27 czerwca 2013 r. w sprawie osiągnięć uczniów Gimnazjum Nr 4 w Tychach.

168

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz oraz radnej Lidii Gajdas  złożona na sesji Rady Miasta  w dniu 27 czerwca 2013 r. w sprawie środków na naprawę pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach na terenie miasta.

169

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 czerwca 2013 r. w sprawie przyznawania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

170

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 czerwca 2013 r. w sprawie odkupienia działek przez spółkę TBS.

171

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży działek przy Al. Jana Pawła II Grupie Zasada.

172

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie opracowania "Kodeksu Zewnętrznej Reklamy Wizualnej".

173

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie audytu prowadzonego w Pracowni Planowania Przestrzennego w Tychach.

174

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie nagród pieniężnych przyznawanych dyrektorom gminnych instytucji.

175

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2013 r. w sprawie budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 37 i Gimnazjum Nr 4.

176

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2013 r. w sprawie wykonania chodnika po wschodniej stronie ul. Katowickiej pomiędzy ulicami Grabową a Lipową.

177

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2013 r. w sprawie śmieci wokół ruiny na Al. Jana Pawła II.

178

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2013 r. w sprawie budowy boiska sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36.

179

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie działek przekazanych przez gminę do TTBS pod zabudowę wielorodzinną.

180

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Grota Roweckiego 25-29 i ul. Trzy Stawy 2-6 w Tychach.

181

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie przyznawania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

182

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie wyjaśnienia lokalizacji znaku ruchu przy ul. Żwakowskiej w Tychach.

183

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie działki nr 4819/26 położonej przy ul. Kopernika i Hierowskiego w Tychach.

184

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie  wykonania remontu przy ul. Targiela w Tychach.

185

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie remontu parkingu na działce nr 3101/26 należącej do miasta położonej przy ul. Żwakowskiej w Tychach.

186

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie odtworzenia nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Żwakowskiej.

187

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie przebudowy Andromedy.

188

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie dzielnicy Cielmice.

189

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie braków w dostawie energii elektrycznej do dzielnicy Cielmice.

190

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie wykonania tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.

191

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie wykonania napraw i remontu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 22 w Tychach.

192

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 maja 2013 r. w sprawie zamknięcia wysypiska na terenie  przy ul. Zwierzynieckiej i Katowickiej w Tychach.

193

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 maja 2013 r. w sprawie badań zleconych przez Pracownię Planowania Przestrzennego w Tychach.

194

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opracowania strategii rozwoju transportu zbiorowego w mieście Tychy na lata 2014-2020.

195

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie współpracy firmy ANOLI z PKM Tychy.

196

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie remontu ul. Armii Krajowej od Ronda Paprocańskiego w kierunku Ronda im. Zesłańców Sybiru oraz od Ronda Paprocańskiego w kierunku Ronda Olimpijskiego.

197

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie działki nr 4819/26 położonej przy ul. Kopernika i ul. Hierowskiego w Tychach.

198

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie  sprzedaży działek przy Al. Jana Pawła II w Tychach przez spółkę Śródmieście.

199

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Gimnazjum Nr 6 w Tychach patrona szkoły.

200

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sprawie budowy parkingu przy ul. Moniuszki. 

201

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sprawie remontu i naprawy nawierzchni ulicy Orzeszkowej, ulicy Nałkowskiej, remontu parkingów wzdłuż Al. Piłsudskiego oraz wymiany oświetlenia wzdłuż Al. Piłsudskiego.

202

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sprawie remontu i naprawy nawierzchni ulic, które należą do miasta na osiedlu Urszula.

203

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2013 r.  w sprawie projektu badania dostępności usług publicznych.

204

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sprawie współpracy tyskich szkół z Domem Kultury Nr 1.

205

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na sesji Rady Miasta w dniu 15 kwietnia 2013 r. w sprawie szkoleń członków Rad pedagogicznych placóek oświatowych w Tychach w latach 2008-2013.

206

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla  złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 marca 2013 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.

207

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej na bezkolizyjną na skrzyżowaniu ulic Stoczniowców, Konecznego i Legionów Polskich.

208

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni dróg.

209

Interpelacja radnych: Marioli Szulc i Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie lamp przy ul. Kościuszki.

210

Interpelacja radnych: Marioli Szulc i Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic Bocheńskiego i Budowlanych.

211

Interpelacja radnych: Marioli Szulc i Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie możliwości zabezpieczenia elewacji budynków w rejonie Placu Baczyńskiego.

212

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie ulicy Albatrosów.

213

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie odrestaurowania muru kończącego plac zlokalizowany przed Halą Widowiskowo-Sportową na ul. Piłsudskiego.

214

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie remontu ul. Paprocańskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda przy ul. Armii Krajowej.

215

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży budynku Szpitala Miejskiego.

216

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 19 marca 2013 r. w sprawie listy osób oczekujących na mieszkania z Wydziału Gospodarki Lokalowej UM Tychy oraz rozbudowy i adaptacji budynków przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach przez miejską spółkę TBS na lokale socjalne.

217

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie wykazu zleceń zawartych przez placówki szkolne w ramach prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z Instytutem Edukacji Ludmiła Łogiewa-Fierla.

218

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie nośników reklamowych umieszczonych na terenie miasta.

219

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie remontu ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego nr 125 do 143.

220

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie dudniących klap studzienek na ul. Mikołowskiej w Tychach.

221

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie prac wykonanych przez spółkę Śródmieście na zlecenie MZBM.

222

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie kosztów poniesionych przez spółki miejskie w związku z faktem sponsorowania przez nie filmu "Sky Walk".

223

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie zysków spółki Śródmieście.

224

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie przebudowy DK1

225

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr 2385 i 2386 stanowiących własność spółki Śródmieście.

226

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 18 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 0150/III/43/2002 Rady Miasta Tychy, zmienionego Uchwałą Nr 0150/V/146/07 dnia 29 marca 2007 r. dla terenu centrum miasta położonego przy Al. Jana Pawła II w Tychach.

227

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie połączenia ul. Wędkarskiej z ul. Oświęcimską.

228

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie spółki Śródmieście.

229

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2013 r. w sprawie zniesienia stref płatnego parkowania na ul. Damrota u ul. Kościuszki.

230

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie aktualnej sytuacji w ZS nr 4 w Tychach i oferty edukacyjnej tyskich szkół średnich.

231

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie dzierżawy przez PKM 3 autobusów marki MAZ.

232

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia przez zastępcę prezydenta ds. infrastruktury noty odsetkowej za nieterminowe regulowanie należności przez spółkę "Śródmieście" oraz w sprawie przedstawienia informacji o liczbie umorzeń zobowiązań finansowych względem spółek miejskich przeprowadzonych w latach 2009-2012 przez jednostki budżetowe miasta.

233

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży przez spółkę Śródmieście działek położonych przy al. Jana Pawła II w Tychach.

234

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie zysków, jakie Miasto Tychy osiąga z działalności spółki "Śródmieście".

235

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie nakładów finansowych na sport w latach 2009 - 2012.

236

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie dudniących klap przy ul. Mikołowskiej w Tychach.

237

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie nagród finansowych przyznanych przez prezydenta miasta Tychy swoim zastępcom w latach 2010, 2011, 2012. 

238

Zapytanie radnej Barbary Koniecznej złożone w formie ustnej na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie informacji odnośnie przyczyn rezygnacji z przyznania w 2013 r. ulg dla seniorów powyżej 60. roku życia w ramach Taryfy Pomarańczowej.

239

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży działek nr 2386 i 2386 przez spółkę Śródmieście.

240

Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej na wysokości Muzeum Browaru i Parku Browarnianego.

241

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie szkoleń organizowanych przez szkoły dla nauczycieli.

242

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie udzielania zamówień i organizacji przetargów przez MZBM w Tychach.

243

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie braku biletów autobusowych na liniach autobusowych MZK w Tychach.

244

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie remontu ul. Sikorskiego nr 125 do 143.

245

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie remontu ciągów pieszych przy ul. Dębowej od 6a do 6b oraz po stronie przeciwległej.

246

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie remontu pieszego ciągu komunikacyjnego na działce należącej do gminy obok ul. Żwakowskiej.

247

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Gilów.

248

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie remontów i inwestycji w dzielnicy Cielmice.

249

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie przebudowy DK-1.

250

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie kosztów związanych z zakupem i montażem nowych znaków D15 na przystankach, które zostały zaklejone QR - kodem.

251

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, które gmina wynajmowała na działalność gospodarczą na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji 7 w Tychach.

252

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie zakładanych rocznych kosztów utrzymania zmodernizowanego stadionu i analiz ekonomicznych w zakresie potencjalnych dochodów po modernizacji obiektu przy ul. Edukacji 7.

253

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie działalności gospodarczej spółki Śródmieście w zakresie działalności Zakładu Pogrzebowego Atrium.

254

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie szkoleń prowadzonych w tyskich szkołach skierowanych do uczniów za lata 2012-2012.

255

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie nakładów finansowych na remonty i zakupy pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 6 w Tychach.

256

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie kampanii na rzecz zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wpływającego do kasy gminy.

257

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 35.

258

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie umieszczania znaków drogowych pionowych.

259

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie stanu technicznego budynku przy ul. Dworcowej 13.

260

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie uszkodzenia lamp w rejonie skrzyżowania ulic Nowokościelnej i Norwida.

261

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń w zakresie chirurgii miękkiej i urazowej dla dzieci mieszkających w Tychach.

262

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie budowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 4 zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej.

263

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne.

264

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzątania placu Korfantego.

265

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie nazewnictwa przystanków komunikacji miejskiej na ul. Powstańców w dzielnicy Stare Tychy.

266

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie przetargu na "Akcja Zima".

267

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie studzienki kanalizacyjnej w ul. Zawilców.

268

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie hałasu dobiegającego w porze nocnej z Centrum Dystrybucji Kompanii Piwowarskiej.

269

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie naprawy nawierzchni ul. Dmowskiego.

270

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków.

271

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz oraz radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie przebudowy ul. Głównej na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Urbanowickiej wraz z budową ciągów pieszych.

 

272

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie kampanii na rzecz zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wpływającego do kasy gminy.

273

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie zleceń MZBM.

274

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 listopada 2012 r. w sprawie termomodernizacji Przedszkola Nr 10 w Tychach.

275

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych dla MZUiM na remonty w 2013 r.

276

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 listopada 2012 r. w sprawie planowanego zamknięcia ul. Urbanowickiej.

277

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 listopada 2012 r. w sprawie wypłaty premii z zysku za 2011 rok przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Sćiekowej S.A.

278

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 listopada 2012 r. w sprawie prac prowadzonych na ul. Wojska Polskiego 15-19a.

279

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 listopada 2012 r. w sprawie dzielnicy Cielmice.

280

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 listopada 2012 r. w sprawie akcji bezpłatnych badań na nosicielstwo wirusa HCV.

281

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 listopada 2012 r. w sprawie dostępu do szerokopasmowego Internetu tyskich szkół.

282

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie pobierania opłat na cmentarzach komunalnych przy ul. Cmentarnej i ul. Barwnej.

283

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie kosztów ponoszonych przez Rady Osiedlowego związanych z ich siedzibami.

284

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie interpretacji zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę Mąkołowiec.

285

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie wniosków inwestycyjnych do budżetu miasta na 2013 r.

286

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie przycięcia drzewa i naprawy rynny.

287

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie przebudowy ul. Paproci.

288

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie modernizacji skrzyżowania.

289

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie budowy azylu na przejściu dla pieszych.

290

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Mostowej, Malinowej i Grzybowej.

291

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie wykazu firm budowlanych współpracujących z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Tychach.

292

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie remontu nawierzchni na ul. Targiela.

293

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie studzienek kanalizacyjnych w dzielnicy JUW-e.

294

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 października  2012 r. w sprawie odwodnienia i remontu chodnika przy ul. Mikołowskiej w rejonie ul. Fiołków.

295

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie planowanego zamknięcia ruchu drogowego na ul. Urbanowickiej.

296

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie lokali komunalnych przyznawanych mieszkańcom gminy Tychy.

297

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie utrzymania czystości na słupach oświetleniowych wzdłuż Al. Niepodległości.

298

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie odmalowania przejść dla pieszych na osiedlu B.

299

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie sygnalizacji świetlnej przy ul. Mikołowskiej 5.

300

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie budynku Przedszkola Nr 24 w Tychach Jaroszowicach.

301

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie zorganizowania publicznej debaty w sprawie planowanego zagospodarowania terenów po zachodniej stronie ul. Piaskowej oraz terenów przylegających do ul. Świerkowej.

302

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie przebudowy ul. Paproci.

303

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlas obszaru położonego w rejonie ul. Nad Jeziorem oraz pół. - zach. brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach.

304

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie autobusów zastępczych na trasie Tychy - Katowice.

305

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Przejazdowej.

306

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie wykonania chodnika wzdłuż ul. Dzwonkowej oraz progów zwalniających na ul. Skotnica w dzielnicy Wartogłowiec.

307

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie wykonania bieżącego remontu ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła Oświęcimskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną i Główną.

308

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie budowy chodnika i oświetlenia na ul. Przejazdowej oraz wykonania prac polegających na wycięciu krzaków zawężających drogę na jej końcowym odcinku.

309

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie linii kolejowej z Tychów do Bierunia.

310

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie porad prawnych udzielanych przez radców prawnych w Urzędzie Miasta Tychy.

311

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie środków finansowych uzyskiwanych przez komitety rodzicielskie działające w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącycm jest miasto Tychy.

312

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie wykonania remontu wejścia do Szpitala Miejskiego w Tychach.

313

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie odkupienia sekcji piłkarskiej i hokejowej od stowarzyszeń sportowych przez spółkę Tyski Sport.

314

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie umów pożyczkowych spółki Tyski Sport.

315

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 września 2012 r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta Tychy na 2013 rok zadań inwestycyjnych.

316

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania remontów nawierzchni chodników.

317

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utrzymania działki 4102/103 przy ul.Mikołowskiej.

318

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przebudowy DK 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy.

319

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wiaduktu na ul. Glińczańskiej.

320

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie lokali socjalnych miasta Tychy.

321

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat parkingowych pobieranych przy ul. Damrota, Kościuszki i na Pl. Baczyńskiego.

322

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie znakowania psów.

323

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie naprawy uszkodzeń jezdni przy ul. Jagodowej.

324

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie remontu nawierzchni odcinka pieszo-rowerowego przy ul. Zakątek.

325

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedazy działek nr 2385 i 2386 stanowiących własność spółki Śródmieście.

326

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustawiania pojemników na używaną odzież na terenie miasta Tychy.

327

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie sporządzenia analizy fizjograficznej dla terenów objętych działalnościa górniczą.

328

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia pod obrady Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz sesji Rady Miasta uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mikołwoska, Wschodnia, Piaskowa. 

329

Interpelacja radnej Marioli Szulc oraz radnego Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie połączenia dzielnic Wartogłowiec i Wygorzele tunelem pod DK 1.

330

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie adresacji mieszkańców mieszkających przy placu Baczyńskiego.

331

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie składów osobowych Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego z udziałem miasta.

332

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie budopwy chodnika w ciągu ul. Barona.

333

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie mostu w ul. Braterskiej.

334

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przycięcia gałęzi drzew w okolicach Kościoła Św. Krzysztofa w Tychach.

335

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uczestnictwa tyskich szkół w programach "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole".

336

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie akcji bezpłatnych badań w kierunku wykrycia zakażeń wirusami HCV i HBV.

337

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie usunięcia ptasich odchodów z wiaduktu na ul. Żwakowskiej.

338

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie Rad Nadzorczych spółek miejskich.

339

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie pożyczek udzielanych przez miejskie spółki z udziałem gminy.

340

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie porad prawnych udzielanych przez radców prawnych w UM Tychy.

341

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu z jakimi osobami Urząd MIasta Tychy zawierał umowy zlecenie i umowy o dzieło w roku 2010 i 2011.

342

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie wydatków cateringowych UM Tychy i jednostek mu podległych za lata 2001-2008.

343

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 lipca 2012 r. w sprawie działalności Straży Miejskiej w Tychach w latach 2010 - 2011.

344

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 lipca 2012 r. w sprawie opłat podatkowych uiszczanych przez MZBM w Tychach oraz utrzymania terenów wokół budynków MZBM w Tychach.

345

Interpelacja radnych: Marioli Szulc, Marcina Rogali, Klaudiusza Slezaka, Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania świetlicy i stołówki przy MDK Nr 2 w Tychach.

346

Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego przez właściciela tzw. "Szkieletora".

347

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie uszkodzenia jezdni przy ul. Norwida.

348

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie renowacji słupów trakcji trolejbusowej.

349

Interpelacja radnych: Damiana Fierli, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jacka Mrozowskiego, Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji świetlicy w Młodziezowym Domu Kultury Nr 2 w Tychach.

350

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymiany lamp oświetleniowych na ul. Dmowskiego 96-106 oraz zobowiązań zaciągniętych przez miasto.

351

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadajników sieci komórkowych umieszczonych na dachach budynków mieszkalnych.

352

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie ul. Jedności w Tychach.

353

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie płatności kartą płatniczą w Centrum Obsługi Pasażerów oraz Kolekturze MZK.

354

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu umów o dzieło i umów zlecenie zawieranych przez Urząd MIasta Tychy.

355

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie ul. Nadrzecznej w Tychach.

356

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie obsługi cateringowej imprez i spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki podległe.

357

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie usunięcia niebezpieczeństwa przy ul. Tulipanów.

358

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie zamknięcia włączenia ul. Wędkarskiej do ul. Oświęcimskiej.

359

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie wymiany stolarki okiennej i termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach.

360

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Mikołowską w rejonie ul. Szpakowej/Studziennej.

361

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na projekt przebudowy koryta potoku w rejonie Targowiska na Starych Tychach.

362

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia ilości powierzchni do sprzątania w szkołach przypadająca na 1 etat sprzątaczki.

363

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Dmowskiego od klatki nr 94-98.

364

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie zwrotu podatku VAT za modernizację lodowiska.

365

Interpelcja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona w dniu 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przegranej sprawy sądowej ze spółką Hallo.

366

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wykonania remontów nawierzchni dróg.

367

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wykonania parkingu przy Pływalni Miejskiej.

368

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 2664/47 zabudowanej budynkami i budowlami miejskiego targowiska przy Al. Bielskiej.

369

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przebudowy ul. Świerkowej.

370

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie modernizacji i remontu chodnika przy ul. Dunikowskiego i ul.Hierowskiego oraz wykonania dojścia do przedszkola przy ul. Hubala.

371

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie remontu i modernizacji płyty Skateparku przy ul. Kopernika.

372

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wypowiedzenia prywatnym podmiotom oświatowym umów najmu sal lekcyjnych w szkołach.

373

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmalowania przejść dla pieszych w Tychach i oczyszczenia siatki przy wiadukcie ul. Żwakowskiej.

374

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie modernizacji sieci trakcji trolejbusowej w Tychach.

375

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie pisma pana J.Z. do radnych i gminy Tychy.

376

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie remontu oświetlenia ulic i chodników.

377

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie objęcia monitoringiem miejskim osiedli T, W, P, Paprocan, Cielmic oraz Z.

378

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską.

379

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania remontów bieżących nawierzchni bitumicznych na Starych Tychach, Mąkołowcu, Czułowie, Wilkowjach oraz os. A, B i C.

380

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Tychy – lokalizacja lokali socjalnych przy ul. Świerkowej.

381

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie przebudowy koryta Potoku Tyskiego w rejonie Targowiska na Starych Tychach.

382

Interpelacja radnej Marioli Sulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie ekranów akustycznych na wys. Os. Balbina i Glinka oraz nasadzenia drzew na nasypie ziemnym usytuowanym wzdłuż torów.

383

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego 46-60.

384

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie przywrócenia autobusowej komunikacji ogólnopolskiej dla mieszkańców miasta Tychy.

385

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie dot. budowy parku pomiędzy os. Urszula a Teresa.

386

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie naprawy nawierzchni na ul. Uczniowskiej i Ujejskiego oraz patroli Policji lub łączonych ze Strażą Miejską na Os. U i U1.

387

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży działek położonych przy ulicy Jana Pawła II.

388

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie dopasowania rozkładów jazdy autobusów linii 1 i 400 do Katowic do rozkładu jazdy pociągów do Katowic.

389

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie naprawy oświetlenia przed budynkiem Balbina Centrum.

390

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie remontu przejścia dla pieszych przez ul. Budowlanych przy skrzyżowaniu z ul. Brzechwy.

391

Interpelacja radnej Lidi Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie remontu ul. Oświęcimskiej w dzielnicy Urbanowice oraz budowy chodnika od wiaduktu do nr 313.

392

Interpelacja radnej Lidi Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej oraz budowy wysepki w rejonie ul. Marzanny.

393

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie obsługi na stanowiskach kasowych w Urzędzie Miejskim w Tychach.

394

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie zatrudniania pracowników w spółce miejskiej Tyski Sport.

395

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie pisma pana J. Z.

396

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie sprawy sądowej w zw. ze spółką Hallo.

397

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania remontu ul. Sikorskiego nr 125 do 143.

398

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie prac remontowych na ul. Targiela oraz uregulowania sytuacji rzeki Gostynki.

399

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie przebudowy DK1 i zw. z tym odcięciem mieszkańców ul. Paproci od reszty osiedla i miasta.

400

Wniosek radnych: Jakuba Chełstowskiego, Barbary Koniecznej, Stefana Moćko oraz Dariusza Wencepla złożony na sesji Rady MIasta w dniu 23 lutego 2012 r.  w sprawie pozyskania opinii prawnej kancelarii niezwiązanej z gminą dot. udostępniania radnym danych osobowych mieszkańców składających pisma do Rady Miasta.

401

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.Mikołowskiej.

402

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie inwentaryzacji nieruchomości należących do miasta, niezrealizowanych uchwał od 2002 r. oraz spraw sądowych prowadzonych przez miasto Tychy.

403

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie pism pana J. Z.

404

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie wykonania remontu przy ul. Sikorskiego.

405

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy DK1.

406

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy Kościele Św. Jana Chrzciciela w Tychach.

407

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków w wys. 150 tys. zł na uruchomienie trzech OCS-ów.

408

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie naboru do pracy w spółce Tyski Sport S.A.

409

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2012 r. w sprawie Uchwały Nr 0150/XLVI/1044/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Oświęcimskiej.

410

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy Kościele Św. Jana Chrzciciela.

411

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2012 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy modernizacji DK-1.

412

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy Kościele Św. Jana Chrzciciela w Tychach.

413

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie ułożenia nawierzchni asfaltowej przy ul. Nadrzecznej w Tychach.

414

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie budowy ścieżek przy DK-1.

415

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia ciągłości usług medycznych przez miasto Tychy na ewentualność zaprzestania działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

416

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie budowy kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej osiedle Balbina i Glinka.

417

Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie wykazu kolizji, do których doszło w przeciągu ostatniego roku na ul. Fitelberga.

418

Interpelacja radnego Marka Niedbała  złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie wymiany progów zwalniających na ul. Głównej.

419

Interpelacja radnego Marka Niedbała  złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie wykonania chodnika przy ul. Głównej.

420

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Konecznego i Legionów Polskich.

421

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie budowy Hospicjum.

422

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie wydania pozwolenia  na prowadzenie baru piwnego w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 37 i Gimnazjum Nr 4.

423

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie hurtowego zakupu energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek podległych.

424

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie remontu nawierzchni ul. T. Kościuszki, ul. K. Miarki oraz ul. Wojska Polskiego.

425

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie rewitalizacji placu Korfantego w Tychach.

426

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Tychy.

427

Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Wyszyńskiego.

428

Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie rozbudowy parkingu przy Żłobku Miejskim w Tychach.

429

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2012 rok zadania pn. Remont ulicy Kościuszki od Rynku do ul. K. Miarki.

430

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie usunięcia przyczyny zagrzybienia części budynku Żłobka Miejskiego w Tychach.

431

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie miejsc parkingowych na potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Tychach przy ul. Fitelberga.

432

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie zarezerwowania środków finansowych w budżecie miasta na zadania inwestycyjne na terenie miasta.

433

Interpelacja radnego Sławomira Sobicińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie montażu progów zwalniających na ulicach Derkaczy i Kosów.

434

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia nawierzchni asfaltowej na ulicy Kopernika w Tychach.

435

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy modernizacji DK-1.

436

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie możliwości wyznaczenia ogrodzonych miejsc dla psów na terenach parków miejskich w Tychach.

437

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przejęcia przez gminę części działki będącej w użytkowaniu wieczystym Szkoły Podstawowej Nr 36.

438

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie remontu zatoki parkingowej na końcu ul. Fitelberga.

439

Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ubezpieczenia nieruchomosci administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

440

Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wykupu działek od PKP na osiedlu Balbina.

441

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie budowy ul. Fiołków i ul. Mąkołowskiej 120-132D.

442

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utrzymania czystości przy ul. Żwakowskiej na wysokości wiaduktu.

443

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie odmalowania przejścia dla pieszych przy markecie Lidl w Tychach.

444

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie inkasentów pobierających opłaty parkingowe na terenie miasta Tychy.

445

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przebudowy ul. Turkusowej wraz z parkingiem.

446

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy moderniacji DK-1.

447

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie rozszerzenia listy usług oferowanych na platformie e-PUAP oraz przeprowadzenia kampanii promującej załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

448 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc postojowych na ul. Powstańców.
449 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie regulacji Potoku Tyskiego w rejonie targowiska w dzielnicy Stare Tychy.
450 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie instalacji "sekundników" informujących o zmianie świateł na skrzyżowaniach.
451 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie renowacji sztandarów Powstańców Śląskich będących w posiadaniu Muzeum Miejskiego w Tychach.
452 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie bezpiecznej komunikacji pieszej mieszkańców dzielnicy Mąkołowiec przez ul. Mikołowską.
453 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie opinii Rady Sportu odnośnie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Stadionu Miejskiego w Tychach".
454 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie spółki TTBS.
455 Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie oznaczenia tras rowerowych.
456 Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania asfaltowej drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Damrota 83 b-f.
457 Od 28 kwietnia 2011 roku do 26 maja 2011 roku.
458 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie realizacji zadania pn. Budowa Parku przy Parafii Bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.
459 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta na przejściach dla pieszych w mieście Tychy.
460 Interpelacja radnego Miłosza Steca złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie wpływu diodowych ekranów reklamowych na bezpieczeństwo mieszkańców.
461 Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie wykonania remontów nawierzchni dróg: Kurpińskiego, Uczniowskiej, Konecznego.
462 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie wykazu działek należących do miasta Tychy przeznaczonych pod inwestycje dla prywatnych podmiotów gospodarczych.
463 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie apelu mieszkańców o wyznaczenie miejsc postojowych na ul. Powstańców.
464 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Burschego-Andersa-Hlonda.
465 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej BIP UM Tychy nagrań z prac Komisji stałych Rady Miasta Tychy w formie mp3.
466 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie konserwacji kamiennego Krzyża Męki Pańskiej z 1917 r. zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Urbanowickiej.
467 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie wykonania blokad parkingowych wzdłuż ulicy Konecznego w obrębie przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Nr 6.
468 Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie budowy boisk do siatkówki plażowej.
469 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na interpelacje dot. konsultacji społecznych związanych z projektowaną budową łączników drogowych Czułów-Mąkołowiec.
470 Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie awaryjnego planu w zakresie zapewnienia ciągłości świadczeń usług medycznych mieszkańcom miasta na wypadek zaprzestania działalności przez Wojewódzki Szpital S
471 Od 01 kwietnia 2011 roku do 28 kwietnia 2011 roku.
472 Od 25 lutego 2011 roku do 31 marca 2011 roku.
473 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie dojazdu do CIG-u, progów zwalniających na ul. Dmowskiego oraz tablicy informacyjnej na parkingu przy ul. Dmowskiego.
474 Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zakupu hurtowego energii elektrycznej dla urzędu miasta i jednostek podległych.
475 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie budowy ekranów akustycznych wzdłuż ul. Mikołowskiej w Tychach.
476 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie konsultacji społecznych związanych z budową łączników drogowych Czułów-Mąkołowiec.
477 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie remontów nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Tychy.
478 Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miejsc parkingowych w pobliżu placu zabaw w Parku Górniczym na osiedlu A.
479 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzchni reklamowych znajdujących się na obiektach MOSIR Tychy.
480 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wywieszenia flagi państwowej w miejscu wzniesienia pomnika ku czci poległych Powstańców Śląskich.
481 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie konsultacji związanych z budową łącznika drogowego Mąkołowiec - Czułów.
482 Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków jakie muszą spełnić reklamy świetlne aby nie zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników dróg.
483 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie modernizacji sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych.
484 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie ujęcia przy modernizacji DK-1 budowy ścieżek rowerowych.
485 Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie ujednolicenia adresów internetowych stron www oraz e-mail tyskich placówek oświatowych.
486 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie Uchwały Nr 0150/XLV/1028/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej w Tychach.
487 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie powierzchni reklamowych znajdujących się na obiektach MOSiR.
488 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie odszkodowań związanych z pracami budowlanymi na ul. Dołowej, ul. Przepiórek oraz ul. Drozdów w Tychach.
489 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie opracowania Strategii Promocji Miasta Tychy.
490 Od 28 stycznia 2011 roku do 24 lutego 2011r.
491 Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie miejsc parkingowych na osiedlu Balbina.
492 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazywania środków finansowych przez spółki miejskie.
493 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie zakupu szafek dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tychach.
494 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie budowy łączników drogowych pomiędzy dzielnicą Czułów i Mąkołowiec.
495 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie północnej obwodnicy Miasta Tychy.
496 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Tychach oraz związanej z tym egzekucji kar umownych od firmy Kostrzewa Sp. z o. o. z Mysłow
497 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie uszczegółowienia informacji nt. uzyskanych dochodów z tytułu zawartych umów reklamowych przez MOSiR Tychy.
498 Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie powodzi, która miała miejsce w mieście Tychy w 2010 r.
499 Interpelacja radnej Marioli Szulc złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie wykazu komisji powoływanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
500 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie nieprzestrzegania przez kierowców i pasażerów zasady wsiadania przednimi drzwiami w ruchu komunikacji miejskiej.
501 Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie budowy szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Tychach-Jaroszowicach.
502 Od 07 grudnia 2010 roku do 27 stycznia 2011r.
503 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie składów osobowych Rad Nadzorczych i Zarządów spółek miejskich.
504 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie informacji o uzyskanych dochodach z tytułu zawartych umów reklamowych przez MOSiR Tychy.
505 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie zespołu regionalnego "Czułowianki".
506 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie uszkodzenia kamienia granicznego na działce nr 3870/36.
507 Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie remontu boiska sportowego przy SP Nr 7 w Tychach.
508 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za wydanie paszportu.
509 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 06 grudnia 2010 r. w sprawie remontu i modernizacji Gimnazjum Nr 5 oraz usunięcia śniegu na osiedlu Urszula.
510 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 06 grudnia 2010 r. w sprawie usytuowania śmietnika osiedlowego przy ul. Skalnej w Tychach.
511 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 06 grudnia 2010 r. w sprawie budowy kanalizacji w ulicy Żorskiej w Tychach.
Powrót