Tyskie krajobrazy

Zapytania i interpelacje Radnych

Archiwalne zapytania i interpelacje Radnych
kadencja 2006 - 2010
1 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie oświetlenia pulsacyjnego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Żółkiewskiego i ul. Zacisze.
2 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie stanu nawierzchni ul. Sikorskiego.
3 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie parkingu przy Żłobku Miejskim.
4 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie nauczania i pracy na lekcjach informatyki na programach opartych na otwartym kodzie i rozpowszechnianych na zasadach Open Source Initiative.
5 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2011 rok remontu obiektów sportowych przy SP Nr 40.
6 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do kalendarza uroczystości obchodzonych w mieście Tychy o charakterze Pamięci Narodowej dnia 17 sierpnia "Rocznica wybuchu I-go Pows
7 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie remontu Gimnazjum Nr 1 im. Armii Krajowej.
8 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie przywrócenia kamienia granicznego na działce Nr 3870/36.
9 Interpelacja radnego Zygmunta Marczuka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie wyeliminowania możliwości zgłaszanych przez Radę Osiedla Wilkowyje a dot. odcinka od ul. Obywatelskiej do ul. Szkolnej.
10 Interpelacja radnego Zygmunta Marczuka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia ekspertyzy, której celem będzie potwierdzenie zasadności zgłaszanych przez mieszkańców Wilkowyj zastrzeżeń co do sposobu zabezpiec
11 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" - likwidacja rozlewisk powstałych przy ul. Mysłowickiej oraz projektu budowy ul. Oświęcimskiej
12 Interpelacja radnego Michała Rozkosznego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie kosztów przyłączenia posesji prywatnych do nowowybudowanej kanalizacji w mieście Tychy.
13 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na budowę drogi na os. Z1.
14 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie administrowania, zarządzania treścia oraz finansowania strony internetowej o adresie: www.andrzejdziuba.pl
15 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie budowy kanalizacji dla mieszkańców ul. Żorskiej.
16 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie przebiegu i stanu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Tychy.
17 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Sikorskiego.
18 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie os. Z1.
19 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie pisma mieszkańców ulicy Starokościelnej w sprawie skutków powodzi.
20 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie kanalizacji wykonanej w rejonie ulicy Obywatelskiej.
21 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie możliwości budowy na terenie miasta miejsc przeznaczonych do grillowania.
22 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie odpływu wody do kanałów burzowych z ulicy Mąkołowskiej.
23 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie reklam w pasie drogowym.
24 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: 1.remontu dróg na Sigmach w dzielnicy Paprocany, 2.wykonania oświetlenia i utwardzenia ulicy Jemiołowej.
25 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 1.odszkodowania na rzecz miasta od wykonawcy basenu przy ul. Edukacji,2.dojścia do placu zabaw przy ul. Miodowej,3.ul. Łącznej.
26 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyników finansowych spółek miejskich Edukacja S.A. oraz Śródmieście S.A. za 2009 rok.
27 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie możliwości instalacji klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej.
28 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie mieszkańców budynku przy ul. Bocheńskiego 17.
29 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania złożonego przez mieszkańców ul. Urbanowickiej dot. pozwolenia na przebudowę ul. Urbanowickiej.
30 Interpelacja radnego Michała Rozkosznego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie stanu obiektu inżynierskiego - mostku nad Potokiem Tyskim w parku na Osiedlu A.
31 Interpelacja radnego Piotra Dulskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Bukowej 30-36.
32 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie terminów wykaszania rowów w dzielnicy JUW-e.
33 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie ul. Jaroszowickiej i ul. Rymarskiej.
34 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie połączenia ul. Długiej z drogą S-1.
35 Interpelacja radnego Piotra Dulskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ulicami Boczną i Kard. Hlonda.
36 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie nieprawidłowości w obsłudze zasobów mieszkaniowych bloku przy ul. Arkadowej 2a-2b.
37 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie nieruchomości gruntowych zamienianych pomiedzy gminą Tychy a innymi podmiotami jakie miały miejsce od dnia 03 czerwca 2009 r.
38 Interpelacja radnego Piotra Dulskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie oświetlenia przy ul. Bocznej.
39 Interpelacja radnego Piotra Dulskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie oświetlenia przy placu zabaw pomiędzy ul. Boczną a Potokiem Tyskim.
40 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010 r. w sprawie oznakowania odblaskami wysepek dla pieszych.
41 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie montażu kamery wideo w sali 305 Urzędu Miejskiego w Tychach.
42 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie spółki TTBS.
43 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie inwestycji drogowej w Jaroszowicacj na ul. Poprzecznej.
44 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie działań zapobiegających planom wstrzymania obsługi połączenia kolejowego Tychy Miasto - Katowice przez pociągi typu Flirt.
45 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie działań podjetych przez UM Tychy celem poprawy zabezpieczeń powodziowych na terenie miasta w związku z sytuacją powodziową w Tychach.
46 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie harmonogramu prac dot. zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - etap I i etap II.
47 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie oznakowania odblaskami wysepek dla pieszych po ich zewnętrznych stronach.
48 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie placu zabaw przy SP nr 35 przy Al. Piłsudskiego.
49 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie procesu rekrutacyjnego do tyskich przedszkoli.
50 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie warunków zabudowy w parku Jaworek.
51 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie warunków zabudowy dla terenu położonego w rejonie ul. Nałkowskiej i Al. Niepodległości oraz w sprawie południowej obwodnicy miasta.
52 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie dzielnicy Cielmice, terenu tzw. Szkół Municypalnych, parku przy Kościele bł. Karoliny oraz handlu o charakterze targowym na terenie miasta.
53 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie mapy potencjalnych terenów zalewowych miasta.
54 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie kosztów poniesionych przez UM Tychy w związku z organizacją kampanii promocyjnej "Tychy 2 dychy"
55 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie braku chodników, parkingu, drogi przeciwpożarowej oraz placu zabaw przy ul. Elfów 61 i 63.
56 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie budowy parkingu na ul. Dąbrowskiego przy budynku Poczty Polskiej.
57 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zainstalowania ekranów akustycznych przy ul. Turyńskiej.
58 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zagospodarowania budynku Koła Gospodyń Wiejskich przy ul. Miodowej w Urbanowicach.
59 Interpelacja radnego Michała Rozkosznego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie i okolicach Śląskiej Giełdy Kwiatowej.
60 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie:1. Rodziny repatriantów osiedlonej w Tychach,2.Składowania ziemi na gruncie prywatnym przez podmioty gospodarcze realizujące budowę kanalizacji, 3
61 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie projektu wizualizacji terenu po byłym targowisku przy Al. Jana Pawła II.
62 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie konsultacji społecznych pn. "Fiat jest w Tychach, są granice".
63 Interpelacja radnej Alicji Madejskiej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie diet radnych.
64 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie budowy dróg w dzielnicy JUWe: ul. Kościelnej, Mysłowickiej, Jaroszowickiej i Długiej.
65 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie wykonania dodatkowego wlotu do miasta od strony zachodniej (od ul. Mikołowskiej przez dzielnicę Wilkowyje).
66 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie naprawy dróg i wykonania chodników w dzielnicy JUWe oraz wykonania płotu przy placu zabaw przy ul. Miodowej.
67 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie wydatków poniesionych przez miasto na wizualizacje związane z terenem połozonym pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Al. Jana Pawła II i Nałkowskiej.
68 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2010 r. w sprawie wydatków poniesionych przez miasto na wizualizacje związane z obszarem połozonym pomiędzy ulicami: Dmowskiego, Armii Krajowej, Grota Roweckiegi i Nałk
69 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie finansowania dziecięcych i młodzieżowych sekcji sportowych - hokejowych.
70 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie gablot reklamowych zamontowanych na nowych lampach oświetleniowych przy Al. Niepodległości.
71 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie budowy placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24 oraz modernizacji placu zabaw przy ul. Przejazdowej obok Przedszkola Nr 25.
72 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie bieżącego uzupełniania ubytków w jezdni na ulicach: Kościelnej, Długiej i Mysłowickiej.
73 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie rozliczenia finansowego konsultacji społecznych pn. "Fiat jest w Tychach, są granice".
74 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie budynku przy ul. Andersa 8.
75 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2010 r. w sprawie nakładów finansowych ponoszonych przez Urząd Miasta w latach 2006-2009 na wydawanie publikacji pn. Tyski Informator Samorządowy "Twoje Tychy".
76 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2010 r. w sprawie spółki TTBS.
77 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia ul. Rymarskiej z ul. Jaroszowicką.
78 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 r. w sprawie programu niskiej emisji.
79 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 r. w sprawie spółki Śródmieście.
80 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc celem uprawiania graffiti.
81 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 r. w sprawie zainstalowania toalety na pętli autobusowej w Paprocanach.
82 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 r. w sprawie odszkodowania od Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego - firmy wykonującej remont pływalni w 2001 r.
83 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2009 r. w sprawie parkingu przy Al. Jana Pawła II.
84 Interpelacja radnego Michała Rozkosznego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2009 r. w sprawie prac związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnej w rejonie Starych Tychów.
85 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2009 r. w sprawie logotypów upoważniających osoby di wsiadania do środków komunikacji miejskiej wejściem innym niż przednie.
86 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba oraz radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie prac remontowych w SP nr 4 w Tychach Urbanowicach.
87 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania likwidatora Szpitala Miejskiego w Tychach.
88 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie monitoringu przejść podziemnych w rejonie stacji kolejowej Tychy Miasto.
89 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie wyjazdu ze Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
90 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba oraz radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie prac związanych z budową łącznika ul. Towarowej z ul. Oświęcimską.
91 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie usunięcia zbędnego urządzenia chłodniczego z nieruchomości przylegającej do wznoszonego pomnika ku czci Powstańców Śląskich.
92 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie realizacji zadani pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec.
93 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji Szpitala Miejskiego w Tychach.
94 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka zgłoszona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. dot. dzielnicy JUWe.
95 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka zgłoszona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. dot. kontroli prac związanych z budową kanalizacji w dzielnicy JUWe.
96 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. dot. dofinansowania dla mieszkańców miasta w związku z dojazdem do sąsiednich gmin celem korzystania z basenu.
97 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz zgłoszona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. dot. dofinansowania dla mieszkańców miasta przy wymianie pieców węglowych na piece ekologiczne.
98 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. dot. budowy zaplecza Muzeum Miejskiego.
99 Interpelacja radnej Karoliny Chemicz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. w sprawie programu dot. dofinansowania dla przedsiębiorców zatrudniających osoby, które ukończyły 50 rok życia.
100 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. w sprawie odpowiedzi na pismo państwa Jasińskich.
101 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką.
102 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie dokonania zmiany wyniku głosowania na sesji w dniu 24 wrzesnia 2009 r.
103 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie inwestycji planowanych na terenie dzielnicy Urbanowic.
104 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej oraz montażu napisu "Hala Sportowa" na nowo wybudowanej hali przy Al.
105 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie odszkodowania na rzecz spółki Hallo zw. z umową dzierżawy nieruchomości.
106 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie przekazania protokołu z przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sadowej.
107 Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. dot. firmy "Synergia".
108 Interpelacja radnej Magdaleny Idzik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy firmą "Synergia" a gminą Tychy.
109 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie dokonania nasadzeń drzew przy remontowanej u. Mąkołowskiej.
110 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie zjazdu z ul. Beskidzkiej na Al. Piłsudskiego.
111 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie zainstalowania sygnalizacji spowalniającej ruch samochodów na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Żółkiewskieo.
112 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie Tłoczni Olejów Roślinnych "Komagra".
113 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie zakupu nowych ławek na terenie cmentarza na Wartogłowcu.
114 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2009 r. w sprawie remontu schodów do Teatru Małego oraz MDK nr 1.
115 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2010 rok zadań: 1. budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie dzielnicy Mąkołowiec, 2. poszerzenie ulicy Przepiórek.
116 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sprawie Edukacja S.A.
117 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasadzenia drzew przy remontowanej ulicy Mąkołowskiej.
118 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zapłaty za nieruchomość pn. Zespół Pałacowo-Parkowy mieszczący sie przy ul. Katowickiej 2.
119 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie pisma RO Wartogłowiec z dnia 22 maja 2009 r. dot. konsultacji społecznych w zakresie przebudowy ul. Beskidzkiej.
120 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie przepustowości mostu nad potokiem Żwakowskim wypływającym z parku Jaworek.
121 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z poprawą stanu budynków oraz infrastruktury przyległej w dzielnicy OSADA.
122 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie przycinki konarów drzew przy ul. Cienistej 23.
123 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie placu zabaw-boiska usytuowanego przy ul. Kruczej w Tychach.
124 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie aktualnego biegu sprawy związanej z uniewaznieniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4.
125 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie obecnego stanu zadłużenia miasta i aktualnej prognozy zadłużenia na koniec 2009 roku oraz poziomu wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków.
126 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie projektu zaplecza sportowego SP 36.
127 Interpelacja radnego Henryka Roberta droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie 1.) bowy zatoki autobusowej przy DK44 na ul. Turyńskiej, 2.) zmiany lokalizacji miejskiej komisji obwodowej, 3.) wykonania studzienek zbierających wod
128 Interpelacja radnych Henryka Droba, Jerzego Sienickiego, Grzegorza Kołodziejczyka, Zygmunta Marczuka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej na wys. os. F6.
129 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie projektu remontu ul. Turkusowej.
130 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie przebudowy Placu Św. Anny.
131 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Paprocańskiej.
132 Interpelacja radnego Henryka Droba złozona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2008 r. w sprawie przyłączeń posesji do wybudowanej kanalizacji.
133 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 kwietnia 2009 r. w sprawie EDUKACJA S.A.
134 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. w sprawie instalacji wolnostojących toalet w mieście.
135 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 marca 2009 r. w sprawie wykonania zatoki autobusowej na ul. Dmowskiego.
136 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 marca 2009 r. w sprawie modernizacji i remontu ulicy Uczniowskiej.
137 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji rady Miasta w dniu 26 marca 2009 r. w sprawie procedury wyegzekwowania od firmy wykonującej zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa basenu" kary z tytułu istnienia trwałych wad powykonawczych.
138 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji rady Miasta w dniu 26 marca 2009 r. w sprawie wniosków złożonych w ramach działania Infrastruktura 8.2
139 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 marca 2009 r. w sprawie kosztów związanych z procesem przeciwko mieszkańcowi miasta Tychy.
140 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 marca 2009 r. w sprawie MZK oraz PKM Sp. z o.o.
141 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2009 r. w sprawie zagospodarowania lokalu po kinie Andromeda.
142 Zapytanie radnej Barbary Koniecznej złożone na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2009 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji WZ i ZT w rejonie ulicy Żwakowskiej i Stoczniowców 70.
143 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. "Połączenie drogowe dzielnicy Mąkołowiec i Koźlina z ulicą Katowicką".
144 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2009 r. w sprawie Zespołu Szkół Municypalnych.
145 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. dot. nakładów finansowych na remont placówek edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego do placówek edukacyjnych oraz kosztów zw. z realizacją zadań z zakresu pomoc
146 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. dot. wystapienia do sądu o odszkodowanie od firmy wykonującej dach basenu (krytej pływalni).
147 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. w sprawie Zespołu Szkół Municypalnych.
148 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. dot. informacji w sprawie toczących się postepowań w sprawie możliwości budowy wytwórni mas bitumicznych przy ul. Lokalnej w Tychach.
149 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu zadłużenia gminy Tychy, określenia poziomu zadłużenia oraz określenia środków finansowych przeznaczonych na obsługę długów w 2009 r.
150 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. dot. wykonania tymczasowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze przy Al. Bielskiej.
151 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu członków rad nadzorczych spółek z udziałem kapitału gminnego (gmina Tychy).
152 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2008 r. w sprawie ul. Leśnej.
153 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2008 r. w sprawie przebudowy placu św. Anny oraz akcji informacyjno-promocyjnej dot. pociągu Flirt oraz tzw. Taryfy Pomarańczowej.
154 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2008 r. w sprawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenów objętych budową ulicy Fiołków.
155 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 listopada 2008 r. w sprawie Zakładu Olejów Roślinnych Komagra.
156 Interpelacja radnych Barbary Koniecznej, Stefana Moćko oraz Henryka Roberta Droba złozona na sesji Rady Miasta w dniu 31 października 2008 r. w sprawie prawnego uzasadnienia przeprowadzenia budowy Skate Parku bez pozwolenia na budowę.
157 Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2008 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Mikołowska-Katowicka-Oświęcimska.
158 Interpelacja radnego Michała Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2008 r. w sprawie umorzenia radnemu Stefanowi Moćko podatku od nieruchomości oraz kontroli w ramach akcji "Nie sprzedaję alkoholu małolatom" przeprowadzonej w lokalu ga
159 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2008 r. w sprawie instalacji progów zwalniających na ulicach Zacisze, Zbożowej oraz drogi wokół Kościoła pw. św. M. Kolbe w Tychach.
160 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2008 r. w sprawie gminnych działek położonych na terenie osiedla Z-1 i inwestycji tam prowadzonych
161 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2008 r. w sprawie przeniesienia urządzeń Skate Parku oraz remontu Gimnazjum nr 5.
162 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r.w sprawie sprzedaży Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tychach
163 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r.w sprawie stanu prawnego nieruchomości znajdujących się wzdłuż torów kolejowych od ul. Damrota do ul. Kosów
164 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. w sprawie Zakładu Olejów Roślinnych Komagra
165 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. w sprawie braku ciepłej wody na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Żółkiewskiego
166 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. w sprawie nieskoszonych terenów zielonych na osiedlu Z-1
167 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. w sprawie instalacji Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej
168 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. w sprawie remontu i modernizacji nawierzchni ul. Uczniowskiej
169 Interpelacja radnej Aleksandry Spisak-Golemo złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ulicach na terenie osiedla Z-1
170 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Stefana Moćko złożona w dniu 31 lipca 2008 r. w sprawie braku decyzji dot. nieudostepnienia radnym m. Tychy wykazu podmiotów prawnych i osób fizycznych wydzierżawiających nieruchomości od gminy Tychy
171 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 r. dot. wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów.
172 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedstawienia wyników działań dot. zadań inwestycyjnych pn. Budowa ul. Żorskiej oraz Budowa ul. Zgody wraz z oświetleniem.
173 Intrpelacja radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 r. dot. budowy chodnika w rejonie ul. Katowickiej 229.
174 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży Hotelu Tychy.
175 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 r. dot. posesji nieposiadających umów na wywóz nieczystości.
176 Zapytanie radnej Barbary Koniecznej złożone na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie remontu Przedszkola Nr 19 w Tychach.
177 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka oraz radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie Tłoczni Olejów Roślinnych - KOMAGRA w Tychach.
178 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Narcyzów w Tychach Czułowie.
179 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie kontroli na terenie Browarów Tyskich.
180 Interpelacja radnej Anny Czagan-Niedbał oraz radnej Adriany Malcharek-Skergeth złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. dot. interwencji w sprawie awarii podczyszczalni ścieków w Browarach Tyskich.
181 Interpelacja radnej Anny Czagan-Niedbał złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie PTS ALBA Sp. z o.o.
182 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2008r. w sprawie stosowania uchwały Nr 0150/XVI/322/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/173/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia górnych st
183 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie spółki Edukacja S.A.
184 Interpelacja radnej Magdaleny Idzik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie modernizacji ul. Borowej.
185 Interpelacja radnych Krzysztofa Tomaszczyka i Henryka Droba złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 marca 2008r. w sprawie poszerzenia zakresu zadania budowy łącznika ul. Towarowej z ul.Oświęcimską o uwzględnienie budowy etapu od ul.Serdecznej do ul.
186 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 marca 2008r. w sprawie Spółki Edukacja S.A.
187 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie Spółki Edukacja S.A.
188 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie lokalizacji śmietnika w sąsiedztwie zabytkowego Krzyża przy ul. Skalnej w Tychach
189 Interpelacja radnego Henryka Roberta Drob złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie podania informacji w przedmiocie przedstawienia decyzji środowiskowej dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Tłocznia Olejów
190 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie instalacji skrytek pocztowych na korespondencję dla radnych.
191 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uzyskania informacji nt. pozwoleń wydanych w sprawie budowy "otaczarni" przy ul. Serdecznej.
192 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie funkcjonowania Spółki Edukacja S.A i prowadzonej przez nią działalności.
193 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie zwiększenia kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej i kolejnego przesunięcia terminu ukończenia inwestycji.
194 Interpelacja radnych Henryka Droba i Krzysztofa Tomaszczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia wyjaśnień RO Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele w sprawie prawdopodobnej budowy otaczarni na ul. Serdecznej.
195 Interpelacja radnej Adriany Malcharek-Skergeth złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania komisji w celu udziału w pracach podczas przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z zamiarem sprzedaży przez
196 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji na temat przyczyn, z powodu których gmina Tychy nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości będących własnością firmy Waplex.
197 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzenia przez Straż Miejską akcji sprawdzania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
198 Interpelacja radnych Henryka Droba i Krzysztofa Tomaszczyka złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie zlokalizowania i usunięcia nieprzyjemnego zapachu, który pojawił się w grudniu w Urbanowicach.
199 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej z dnia 29 listopada 2007 r.,w sprawie wykonania zatoki autobusowej przy ul. Dmowskiego w 2008 roku.
200 Interpelacja radnego Józefa Twardzika z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wymiany sieci wodociągowej na terenie Osady w Tychach - Czułowie.
201 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej z dnia 29 listopada 2007 r.,w sprawie remontu i dbałości o ul. Złotą przez służby miejskie.
202 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie renowacji placu Korfantego i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta na 2008 rok.
203 Interpelacja radnego Zygmunta Marczuka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie remontu i modernizacji dróg publicznych.
204 Interpelacja radnego Zygmunta Marczuka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego- Tołstoja- Wieniawskiego.
205 Interpelacja radnego Józefa Twardzika z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z wykupem od spadkobierców gruntów pod budowę ul. Modrzewiowej w Tychach - Czułowie.
206 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomaszczyka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie udzielenia informacji: jaka część oświetlenia znajduje się we własności Miasta Tychy?
207 Interpelacja radnego Zygmunta Marczuka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany w układzie komunikacyjnym realizowanym przez MZK Tychy.
208 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie remontów placów zabaw w Tychach.
209 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydz.Architektury, Wydz.Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa a także Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z bu
210 Interpelacja radnego Zygmunta Marczuka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Sikorskiego oraz skrzyżowaniu ulic Bielskiej- Sikorskiego- Stoczniowców.
211 Interpelacja radnego Stefana Moćko z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia informacji: jaka firma i za jaką kwotę, wykonała prace rozbiórkowe budynku gminnego w rejonie skrzyżowania ulicy Budowlanych z ulicą Glinczańską.
212 Interpelacja radnego Stefana Moćko z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia informacji o wydatkach poniesionych przez gminę Tychy i Spółkę "Śródmieście" w latach 1998-2007 r., na procesy i wyroki sądowe, czynności notarialane.
213 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie budowy odkrytego basenu.
214 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji o konkretnych planach dotyczących środkowej części Szkół Municypalnych.
215 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie modernizacji i remontu wiaduktu na Aleji Bielskiej.
216 Interpelacja radnej Anny Czagan - Niedbał z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie postawienia ławek wzdłuż ulicy Cyganerii
217 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania zatoki autobusowej na ulicy Dmowskiego.
218 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie remontu ulicy Glinczańskiej i budowy chodnika.
219 Interpelacja radnej Anny Czagan - Niedbał z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenach miejskich oraz administrowanych przez MZBM w Tychach i TTBS Sp. z o.o.
220 Interpelacja radnej Adriany Malcharek- Skergeth z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania kablowej ziemnej sieci energetycznej przy ulicy Damrota.
221 Interpelacja radnej Anny Czagan - Niedbał z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podmiotu dostarczającego usługi internetowe oraz telekomunikacyjne do budynku przy ul. Barona 30.
222 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie Miasta wykonania oświetlonego ciągu pieszo- rowerowego od ul.Damrota do ul.Kosów.
223 Interpelacja radnej Anny Czagan-Niedbał złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2007r. w sprawie przedstawienia informacji nt. możliwości nieodpłatnego korzystania z basenu miejskiego przez uczniów szkół tyskich w ramach godzin Wychowania Fizycznego.
224 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2007 r. w sprawie modernizacji i remontów w SP Nr 10 - jako niewykonanie wniosku KOZiSS z 2005 roku.
225 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2007r. w sprawie przedstawienia końcowego rozwiązania organizacji ruchu w rejonie targowiska na Starych Tychach.
226 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek - Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca go 2007r. w sprawie funkcjonowania targowiska zlokalizowanego przy domu handlowym "Azet".
227 Interpelacja radnego Henryka Roberta Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie informacji na temat modernizacji dzierżawionego Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Katowickiej.
228 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie ujęcia w koncepcji rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" budowy odkrytego basenu.
229 Interpelacja radnej Adriana Malcharek-Skergeth złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie modernizacji i przebudowy Rynku w ramach programu rewitalizacji.
230 Interpelacja radnej Adriana Malcharek-Skergeth złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie informacji na temat mozliwości przebudowy i modernizacji boiska sportowego przy ulicy Damrota.
231 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie opinii prawnej w sprawie przejęcia przez miasto targowiska przy al. Jana Pawła II.
232 Interpelacja radnej Adriana Malcharek-Skergeth złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007r. w sprawie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowniu ulic Bielskiej i Katowickiej oraz Sienkiewicza i Starokościelnej.
233 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca go 2007r. w sprawie uprawnień członków rad nadzorczych spółek gminnych.
234 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca go 2007r. w sprawie ujęcia w WPI na lata 2007-2009 budowy ekranów akustycznych przy ul. Beskidzkiej.
235 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca go 2007r. w sprawie opinii prawnej w sprawie przejęcia przez miasto targowiska przy al. Jana Pawła II.
236 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca go 2007r. w sprawie zamieszczania na stronie BIP UM Tychy wyników z elektronicznego systemu głosowania uchwał.
237 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie analizy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Narcyzów i Zwierzynieckiej.
238 Interpelacja radnej Anny Czagan-Niedbał złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez miasto.
239 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie wykupu gruntu pod budowę placu zabaw i boiska w dzielnicy Mąkołowiec.
240 Interpelacja radnego Mieczysława Podmokłego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie składowania materiałów niebezpiecznych przez firmę ALBA.
241 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie odszkodowania dla Spółki Hallo-Fadom.
242 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2007r. w aprawie wykazu spółek gminnych z podanie nazwiska prezesów, którzy reprezentują spółki oraz składu rad nadzorczych tych spółek.
243 Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2007r. w sprawie możliwości ujęcia w WPI 2007-20009 budowy placu zabaw oraz budowy boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec.
244 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2007r. w sprawie likwidacji Oddziału Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
245 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 5 grudnia 2006r. w sprawie usprawnienia ruchu pojazdów kierujących się z miasta Tychy w kierunku Katowic ulicą Katowicką.
246 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 5 grudnia 2006r. w sprawie podania podstawy prawnej zlecenia wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego oraz podania podstawy prawnej pokrycia kosztów
247 Interpelacja radnych: Damazego Awikowskiego, Piotra Dulskiego, Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 5 grudnia 2006r. w sprawie powierzenia obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy osobie, której zostały postawione zarzuty prokurators
248 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 5 grudnia 2006r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2007r. zadania pn. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Dmowskiego".
249 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2006r. w sprawie uzasadnienia odmowy podania nazwisk osób fizycznych oraz nazw podmiotów prawnych przy udostępnieniu wykazu umów dzierżawy.
250 Interpelacja radnego Krzysztofa Tomczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2006r. w sprawie oznakowania wejścia do Urzędu Miasta podczas trwania prac przy adaptacji podcieni UM
Powrót