Tyskie krajobrazy

Zapytania i interpelacje Radnych

Archiwalne zapytania i interpelacje Radnych
kadencja 2014 - 2018
1

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 15 października 2018 r. w sprawie usunięcia suchych drzew wzdłuż ul. Mikołowskiej.

2

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 15 października 2018 r. w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Kubicy.

3

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona w dniu 8 października 2018 r. w sprawie inwestycji w dzielnicy JUWe.

4

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 4 października 2018 r. w sprawie inwestycji w dzielnicy Wilkowyje.

5

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach oraz wymiany szafek dla uczniów.

6

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie doświetlenia ulic wewnątrz osiedla D w rejonie placu zabaw przy Szkole Sportowej nr 19 w Tychach.

7

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie doposażenia placu zabaw przy ul. Przejazdowej w trybie pilnym oraz uzyskania informacji dot. przeglądu i konserwacji ww. placu.

8

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 18 września 2018 r. w sprawie wyposażenia przedszkoli i żłobków w oczyszczacze powietrza.

9

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona w dniu 11 września 2018 r. w sprawie postawienia koszy na śmieci wzdłuż chodnika przy ul. Jaśkowickiej.

10

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona w dniu 11 września 2018 r. w sprawie stojaków na rowery przy tężni solankowej oraz dodatkowych koszy na śmieci w Rodzinnym Parku bł. Karoliny.

11

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona w dniu 3 września 2018 r. w sprawie modernizacji elewacji i naprawy nawierzchni do spaceru na terenie SP 17.

12

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona w dniu 3 września 2018 r. w sprawie modernizacji i ogrodzenia boiska na osiedlu W.

13

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przebudowy progów zwalniających na ul. Pogodnej w dzielnicy JUWe.

14

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie remontu placu zabaw przy ul. Kubicy 22-25 oraz jego dopsażenie, oraz w sprawie montażu progów zwalniających w postaci budowy wyniesionych przejść dla pieszych w dzielnicy Cielmice.

15

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Pawła Porszke, Dariusza Wencepla, Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zabezpieczenia przejść dla pieszych, doposażenia w dodatkowe oświetlenie oraz poszerzenie i zabezpieczenie ciągów pieszo-rowerowych na remontowanych odcinkach ul. Oświęcimskiej.

16

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Pawła Porszke, Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeglądu urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy ul. Przejazdowej oraz doposażenia ww. placu.

17

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Pawła Porszke, Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie remontu ciągu pieszo-jezdnego między ul. Główną a ul. A.F.Modrzewskiego.

18

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Pawła Porszke, Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyspieszenia prac nad wnioskiem dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Turyńską, ul. Mysłowicką i ul. Jaroszowicką.

19

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Pawła Porszke, Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyspieszenia prac nad wnioskiem dot. wykupu drogi - przedłużenia ul. ks. Szkatuły (działka nr 1511/40).

20

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona w dniu 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci na ul. Oświęcimskiej (remontowany odcinek drogi krajowej nr 44) uczęszczających do Zespołu Szkolno-Prezdszkolnego nr 4 w Tychach.

21

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona w dniu 20 sierpnia 2018 r. w sprawie montażu radaru pedagogicznego na ul. Katowickiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Czułowie.

22

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona w dniu 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przetargu zorganizowanego przez spółkę Śródmieście na sprzedaż działek 2385 i 2386 przy Al. Jana Pawła II.

23

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona w dniu 25 lipca 2018 r. w sprawie koszenia traw.

24

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona w dniu 17 lipca 2018 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy "Trans Truck Service Drob" z siedzibą w Tychach przy ul. Mysłowickiej 1.

25

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie hałasu emitowanego przez zakład Lear Corporation Poland II zlokalizowany przy ul. Serdecznej 40.

26

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy łącznikowi między ul. Serdeczną a ul. Oświęcimską.

27

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie kosztów organizacji imprezy pn. Orszak Trzech Króli.

28

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona w dniu 4 lipca 2018 r. w sprawie skweru im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

29

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady MIasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie termomodernizacji budynku przy ul. Dmowskiego w Tychach Wspólnoty Mieszkaniowej nr 25/IV.

30

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeciwdziałania przekraczaniu dopuszczalnych norm hałasu w porze nocnej przez zakład "Lear Corporation Poland II" Sp. z o. o.

31

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie interpelacji nr DUR.0003.34.2018 - realizacji pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej i Pogodnej.

32

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie budowy ściezki rowerowej oraz miejsc parkingowych wzdłuż ul. Przemysłowej oraz wymiany nawierzchni pasa drogowego.

33

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia urządzeń z placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej 256 na plac zabaw przy ul. Przejazdowej.

34

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie wykoszenia trawników oraz przydroznych rowów na terenie osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele.

35

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie remontu fontanny na rynku os. K.

36

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia własności pawilonu zagospodarowanego na przychodnię - Centrum Medyczne "Żwaków" przy Al. Bielskiej 130.

37

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie objęcia patrolami Straży Miejskiej terenu skweru im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

38

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na sesji Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie objęcia patrolami policyjnymi oraz zainstalowania monitoringu na terenie skweru im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

39

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie działalności Tyski Sport S.A.

40

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie PEC Sp. z o. o. w Tychach.

41

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dmowskiego 1-13 zarządzanej przez MZBM Tychy.

42

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zajęć na basenie dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Elfów 9.

43

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wymiany nawierzchni oraz remontu boiska położonego na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Elfów 9.

44

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie ukarania firmy zobowiązanej przetargiem i umową z gminą na koszenie traw i dbanie o zieleń i porządek w tyskich parkach.

45

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie realizacji II etapu budowy Rodzinnego Parku bł. Karoliny - Park Południowy.

46

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Dmowskiego 31-33.

47

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Uczniowskiej 7.

48

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wpisania w projekt i realizację pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Oświęcimska-Pogodna-boczna Oświęcimska.

49

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie poszerzenia i remontu jezdni oraz budowy chodnika przy ul. Goździków oraz ul.Jaroszowickiej i ul. Długiej od ul. Wspólnej.

50

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie remontu chodnika oraz powierzchni jezdni ul. Starokościelnej w Tychach.

51

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 9 maja 2017 r. w sprawie modernizacji ławek przy tężni solankowej w drewniane oparcia i siedziska.

52

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport.

53

Interpelacja radnych: Wojciecha Czarnoty, Grzegorza Gwoździa oraz Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż torów kolejowych pomiędzy stacjami Tychy Lodowisko - Tychy.

54

Interpelacja radnych: Wojciecha Czarnoty, Grzegorza Gwoździa oraz Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poprawy estetyki budynków na terenie pola golfowego.

55

Interpelacja radnych: Wojciecha Czarnoty, Grzegorza Gwoździa oraz Macieja Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie modernizacji Al. Bielskiej w Tychach.

56

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie działalności MZBM Tychy.

57

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeglądów na placach zabaw oraz miejscach rekreacyjno-sportowych.

58

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania audytów bezpieczeństwa na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się na terenie miasta Tychy.

59

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji projektu rozbudowy placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Miodowej.

60

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsiębiorstw Komagra Sp. z o. o. oraz Bioagra S.A.

61

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie Skweru im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

62

Interpelacja przewodniczącego Rady Miasta Macieja Gramatyki złożona w dniu 27 marca 2018 r. w sprawie remontu budynku mieszkalnego położonego w Tychach przy Placu Wolności.

63

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie działalności PEC Sp. z o. o. w Tychach.

64

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie działalności MZBM Tychy.

65

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie uporządkowania dzikich odrostów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu na Starych Tychach.

66

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie nawierzchni parkingu położonego obok szpitala przy ul. Edukacji

67

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie emisji szkodliwych oparów produkcyjnych emitowanych przez firmę Europainting.

68

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na interpelację nr DUR.0003.8.2018.

69

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na interpelację nr DUR.0003.8.2018.

70

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie udostępnienia boiska z zapleczem dla KS "Siódemka" Tychy.

71

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona w dniu 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia bonifikat za korzystanie z Parku Wodnego przez Tyszan.

72

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do projektowania i budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec i Koźlina.

73

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona drogą elektroniczną w dniu 02 lutego 2018 r. w sprawie udostępnienia kopii dokumentów związanych z inwestycjami na terenie miasta.

74

Interpelacja radnego Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie pogorszenia bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Miodowej oraz nieprawidłowości przy realizacji projektu rozbudowy placu zabaw i budowy siłowni plenerowej.

75

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach Czułowie.

76

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez zwężenie do jednego pasa ruchu w okolicy przejścia przy Al. Bielskiej w pobliżu zjazdu w ul. Cichą.

77

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni jezdni na ul. Edukacji od ul. Beskidzkiej do skrzyżowania z ul. Elfów.

78

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaopatrzenia przystanków autobusowych w ławki, zadaszenie oraz kosze na śmieci na terenie osiedli podmiejskich.

79

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusów obsługujących ul. Oświęcimską w kierunku centrum miasta.

80

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożoną drogą elektroniczną w dniu 8 stycznia 2018 r. w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Serdecznej 40.

81

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona drogą elektroniczną w dniu 02 stycznia 2018 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na i przy placu zabaw przy SP 35 i deptaku N-O.

82

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona drogą elektroniczną w dniu 29 grudnia 2017 r. w sprawie uhonorowania pierwszych nowonarodzonych Tyszan w 2018 r.

83

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie zagospodarowania budynków przy ul. Oświęcimskiej 256 oraz ul. Miodowej 21.

84

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie przebudowy i doposażenia placu zabaw przy ul. Przejazdowej.

85

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Głównej od ul. Urbanowickiej do końca tj. do lasu.

86

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie remontu ul. Mysłowickiej.

87

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie zaśmiecenia miasta.

88

Interpelacja radnych: Ewy Węglarz, Edyty Danielczyk, Dariusza Wencepla, Tadeusza Furczyka, Kazimierza Chełmińskiego, Pawła Porszke, Jakuba Chełstowskiego, Klaudiusza Slezaka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Marka Gołosza, Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia świetlicy opiekuńczej i ośrodka czasowego pobytu dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Tychach.

89

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona drogą elektroniczną w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyposażenia przedszkoli i żłobków w oczyszczacze powietrza.

90

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie spraw terenowo-prawnych ul. Szkolnej.

91

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej w ciągu ulicy Wałowej oraz wymiany pobocza drogi.

92

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie wymiany nakładki asfaltowej na ul. Dojazdowej i remontu chodnika oraz studzienek kanalizacyjnych oraz wymiany nakładki asfaltowej na ul. Granicznej.

93

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk oraz radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie modernizacji nawierzchni drogi oraz montażu progów zwalniających na ul. Granicznej.

94

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Głównej w Tychach.

95

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie harmonogramu prac przy rozbudowie DK44.

96

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oświęcimska - Pogodna boczna.

97

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Dmowskiego, tablic informacyjnych na terenie OW Paprocany, remontu chodnika przy ul. Dmowskiego oraz bezpieczeństwa na ul. Jaśkowickiej.

98

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie efektywności ekonomicznej oraz zasadności zamieszczania ogłoszeń, reklam oraz materiałów promocyjnych w tygodniku Twoje Tychy przez PEC Sp. z o. o.w Tychach.

99

Interpelacja radnego Krzysztofa Wożniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 29 listopada 2017 r. w sprawie remontu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 37.

100

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie organizacji w Tychach oraz metropolii akcji "Weekend za pół ceny".

101

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie przygotowania i budowy w Tychach z uwagi na przypadające w 2018 r. 100 lecie odzyskania niepodległości pomnika lub kolumny oraz uroczystą organizację wydarzeń w tym zakresie.

102

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie budowy aquaparku w Tychach.

103

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie przydzielenia środków z budżetu miasta na piknik rodzinny, który odbędzie się podczas IV Marszu dla Życia i Rodziny 10 czerwca 2018 r.

104

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona drogą elektroniczną w dniu 02 listopada 2017 r. w sprawie podtopienia fragmentu Osiedla Magdalena.

105

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2017 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w dni nasilenia się smogu.

106

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 r. w sprawie wykonywania przez zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych usług polegających na administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi.

107

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 r. w sprawie hotspotów miejskich miasta Tychy.

108

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 r. w sprawie remontu ul. Goździków.

109

Interpelacja radnego Jerzego Chaberki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 r. w sprawie zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Tychy na lata 2017-2019 i dalsze.

110

Interpelacja radnego Jerzego Chaberki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 r. w sprawie komunikacji kołowej w rejonie budynku przy ul. Damrota 47.

111

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2017 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Jaśkowickiej.

112

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 października 2017 r. w sprawie naprawy przystanku komunikacji miejskiej na ul. Mąkołowskiej.

113

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Sławomira Sobocińskiego złożona w dniu 28 września 2017 r. w sprawie remontu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tychach.

114

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej w dniu Wszystkich Świętych i korytarza komunikacyjnego.

115

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk oraz radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 września 2017 r. w  sprawie harmonogramu prac przy rozbudowie DK44 oraz planu zabezpieczenia uczestników ruchu na poszczególnych etapach.

116

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk oraz radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 września 2017 r. w  sprawie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach przy ul. Cmentarnej.

117

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną w dniu 13 września 2017 r. w sprawie wybudowania boiska do gry w siatkówkę przy ul. Dąbrowskiego.

118

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną w dniu 13 września 2017 r. w sprawie wybudowania miejsc parkingowych przy ul. Dąbrowskiego.

119

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną w dniu 13 września 2017 r. w sprawie chodnika biegnącego od nowo wybudowanej alejki do ul. Dąbrowskiego.

120

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zagospodarowania budynków przy ul. Oświęcimskiej 256 oraz ul. Miodowej 21.

121

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2017 r. w spraiwe wykonania progu zwalniajacego na ulicy Harcerskiej (Suble), pomiędzy dwoma skrzyżowaniami: ulice Borowa - Harcerska i Harcerska - Chałupnicza.

122

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2017 r. w sprawie chodnika przy ul. Budowlanych.

123

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia strefy 30 km/h bądź wysepek zwalniających na ul. Darwina.

124

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczacego Rady Miasta w dniu 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta Tychy Biura Prasowego.

125

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia Śląskiej flagi na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Tychach.

126

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 sierpnia 2017 r. w sprawie poniesionych kosztów na organizację koncertu na Stadionie Miejskim w Tychach.

127

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożonana ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 sierpnia 2017 r. w sprawie bramownicy przy przejeździe przy ul. Glinczańskiej w Tychach.

128

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 sierpnia 2017 r. w sprawie układu komunikacyjnego dla projektowanej inwestycji pt. "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy golfowej) przy ul. Sikorskiego".

129

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 sierpnia 2017 r. w sprawie prześwietlenia drzew rosnących wzdłuż bloku mieszkalnego przy ulicy Elfów 20-26.

130

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2017 r. w sprawie przewozu rowerów w środkach komunikacji miejskiej kursujących na zlecenie MZK Tychy.

131

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia systemu riksz rowerowych bądź kolejki na terenie OW Paprocany.

132

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 03 sierpnia 2017 r. w sprawie kosztów organizacji imprezy pn. Tyskie Wianki 2017.

133

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie kosztów organizacji imprezy pn. Tyskie Wianki 2017.

134

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 3 lipca 2017 r. w sprawie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy biletów na U21 oraz Industriadę.

135

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie remontu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10.

136

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 czerwca 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa w ruchu rowerowym przy ul. Katowickiej i regulacji lustra przy ul. Świerkowej.

137

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Ewy Węglarz, Marka Gołosza, Pawła Porszke oraz Jarosława Hajduka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach usytuowanych na terenie miasta podlegających MCO w latach 2013-2017.

138

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie usunięcia suchych konarów drzew usytuowanych wzdłuż chodników i jezdni na terenie dzielnic JUWe oraz Wartogłowiec.

139

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Mikołowskiej.

140

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona w dniu 08 maja 2017 r. w sprawie budowy strzelnicy golfowej w Tychach.

141

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 maja 2017 r. w sprawie stanu zagrożenia bezpieczeństwa skrzyżowaniu ulic Katowicka-Grabowa w Tychach Czułowie.

142

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 maja 2017 r. w sprawie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Rynku w dzielnicy Stare Tychy.

143

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nieczynnej szkoły przy ul. Młodzieżowej w Tychach.

144

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego 2 w Tychach.

145

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie termomodernizacji wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1, II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida, Przedszkola nr 10.

146

Interpelacja radnych: Grzegorza Gwoździa, Wojciecha Czarnoty oraz Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie modernizacji Al. Bielskiej w Tychach.

147

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uporządkowania powalonych drzew w lesie wzdłuż DK1 na odcinku obsługującym miasto Tychy.

148

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sprawie modernizacji nawierzchni drogi oraz montażu progów zwalniających na ul. Granicznej.

149

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona w dniu 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminu realizacji planowanej inwestycji wyniesienia skrzyżowania ul. Borowej i ul. Jaśkowickiej.

150

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 marca 2017 r. w sprawie zorganizowanego przez dyrekcję SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 wyjazdu uczniów na kolonie do Bułgarii.

151

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 marca 2017 r. w sprawie odnowienia nawierzchni ulicy Kowalskiej w Tychach.

152

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 marca 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Głównej w Tychach.

153

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie mariny żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim.

154

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie miejsc do siedzenia w pobliżu przejść dla pieszych objętych ochrona osób pracujących jako opiekunowie dzieci i młodzieży w czasie przechodzenia przez jezdnię.

155

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 lutego 2017 r. w sprawie zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych.

156

Interpelacja radnego Wojciecha Czarnoty złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2017 r. w sprawie informacji nt. planowanych działań inwestycyjnych PEC Tychy w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie dzielnic Tychów, w których obecnie dominują rozproszone kotłownie przydomowe.

157

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Żółkiewskiego w Tychach.

158

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie działki nr 4527/26 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach.

159

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie programu rządowego Mieszkanie Plus.

160

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2017 r. w sprawie zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych

161

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania fragmentu chodnika w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od ul. Damrota do dworca kolejowego.

162

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania fragmentu chodnika wraz z parkingiem w ciągu ul. Wałowej na odcinku od wjazdu do byłych magazynów PSS a ul. Podleską w dzielnicy Wilkowyje.

163

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wymiany krawężnika w ciągu ul. Wałowej od ul. Dojazdowej do ul. Podleskiej wraz z wykonaniem wjazdów do posesji.

164

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania nawierzchni ul. Wilkowyjskiej oraz oświetlenia nowo powstałego terenu osiedla.

165

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 grudnia 2016 r. w sprawie budowy przystanków autobusowych w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego na ul. Edukacji i rozwiązanie problemu z miejscami parkingowymi.

166

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii prawnej dot. własności działek, na których ma powstać skwer Marii i Lecha Kaczyńskich.

167

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wymiany podłóg w Przedszkolu Nr 21 przy ul. Zelwerowicza 21 oraz zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2017 r. na ten cel.

168

Interpelacja radnego Tadeusza Furczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie terminu realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek usytuowanych wzdłuż potoku Tyskiego.

169

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 listopada 2016 r. w sprawie budowy oświetlenia wzdłuż ul. de Gaulle'a, remontu chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz remontu chodnika od ul. Wejchertów 4 do ul. Edukacji 55.

170

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 listopada 2016 r. w sprawie budowy parkingu na ul. Morcinka, remontu chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego oraz remontu nawierzchni ul. Orzeszkowej.

171

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie naprawy nawierzchni na ul. Towarowej i Przemysłowej w Tychach.

172

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2016 r. w sprawie montażu poręczy przy schodach na Placu Św. Anny.

173

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2016 r. w sprawie organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic Arkadowej i Andersa.

174

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2016 r. w sprawie montażu znaków informujących o drodze pożarowej.

175

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie utrzymania czystości stawów i oczek wodnych zlokalizowanych w parkach miejskich.

176

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie terenu położonego pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Nałkowskiej oraz Orzeszkowej.

177

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie stanu prac związanych z zagospodarowaniem pasów zieleni wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Al. Jana Pawła II.

178

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października w sprawie stworzenia Klubu Osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na wzór klubu funkcjonującego w ramach MCK w dzielnicy Wilkowyje.

179

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zainstalowania gniazd do poboru prądu 220V przy pulpitach radnych w sali obrad 102.

180

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2016 r. w sprawie budowy azylu dla pieszych, ew. innego rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej na wys. ul. Marzanny i ul. Czarnej.

181

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2016 r. w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Marzanny w Tychach.

182

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 października 2016 r. w sprawie realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego na Czułowie za 2015 r.

183

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie budowy zaległych chodników wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej w Tychach.

184

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż ul. Goździków i ul. Spokojnej.

185

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie przebudowy ul. Oświęcimskiej DK44.

186

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie projektowania ul. Łącznej i ul. Dzwonkowej w Tychach.

187

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie DK1 i ul. Oświęcimskiej.

188

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie PPiU Concret.

189

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie budowy w Tychach profesjonalnego toru do jazdy na rolkach.

190

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie ustawienia urządzeń bramowych na Glince.

191

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie parkingów działających wg zasady "Parkuj i jedź".

192

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie podjęcia czynności celem rozwiązania problemu mieszkańców.

193

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie nakładów finansowych na zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla szkół.

194

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie umowy zawartej przez Teatr Mały w Tychach ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Wyobraźni.

195

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie monitoringu miasta Tychy.

196

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 września 2016 r. w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy Pumptracku oraz doświetlenia torów.

197

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 września 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 0050/283/16 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2016 r.

198

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 r. na zakup rezonansu dla Szpitala Wojewódzkiego w Tychach oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 r. na etaty w Straży Miejskiej.

199

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie stworzenia klubu osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele.

200

Interpelacja radnych: Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie koncepcji przebudowy ul. Mikołowskiej.

201

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie budowy ul. Kormoranów.

202

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 r. realizację pierwszego etapu budowy miejsc parkingowych na ul. Jaracza.

203

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 28 września 2016 r. w sprawie stanu technicznego chodnika ul. Powstańców.

204

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 19 września 2016 r. w sprawie budowy ekranów akustycznych na ul. Beskidzkiej w rejonie ul. Skotnica.

205

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 września 2016 r. w sprawie stawki opłaty abonamentowej nałożonej przez RCGW S.A.

206

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie spółek prawa handlowego z udziałem gminy Tychy.

207

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie budowy i uruchomienia w Tychach sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

208

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie akcji darmowych szczepień dla tyskich seniorów.

209

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 września 2016 r. w sprawie projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

210

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 06 września 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 0050/283/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 05 sierpnia 2016 r.

211

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy w budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie MZBM ROM IV.

212

Interpelacja radnych Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustawienia znaku B-18 na ul. Granicznej.

213

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie interwencji w sprawie wypuszczania do atmosfery wyziewów lakierniczych z firmy znajdującej się na terenie osiedla Wilkowyje.

214

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rewitalizacji oraz nadania właściwego kształtu miejscu o nazwie Plac Konstytucji 3 Maja.

215

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonywania prac na majątku miasta Tychy przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Spółka Jawna.

216

Interpelacja radnych: Grzegorza Gwoździa oraz Wojciecha Czarnoty złożona na sesji Rady Miasta w w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie uruchomienia bezpłatnego połączenia  autobusowego do OW Paprocany.

217

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie targowiska na Starych Tychach.

218

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie wykonania prac związanych z utrzymaniem w porządku Potoku Tyskiego.

219

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 lipca 2016 r. w sprawie ograniczonej drożności ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Katowickiej - rejon Stawu Drobowizna.

220

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji nt. budowy pasa włączeniowego na ul. Mikołowską do działki nr 1581/13.

221

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji nt. realizacji inwestycji budowy pasa włączeniowego na ul. Mikołowską do firmy Speed Transport.

222

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania chodnika łączącego się z  istniejącym chodnikiem przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Browarowej.

223

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2016 r. w sprawie pasa włączającego do ul. Mikołowskiej położonego na działce nr 1581/13.

224

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 czerwca 2016 r. w sprawie przejścia przez tory kolejowe do przystanku Tychy - ul. Przemysłowa.

225

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 czerwca 2016 r. w sprawie wykaszania traw w mieście.

226

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 czerwca 2016 r. w sprawie remontu ul. Orzechowej.

227

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie dostosowania boiska lekkoatletycznego przy Stadionie Miejskim w Tychach do wymogów Wydziału Sędziowskiego SPZFA oraz umożliwienie drużynie Tychy Falcons przeprowadzania na nim treningów i rozgrywania meczy ligowych.

228

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie pisma nr D/11/05/2016.

229

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie budowy parkingu wraz z przebudową zjazdu oraz miejsc postojowych na ul. gen. de Gaulle'a w Tychach.

230

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie modernizacji ul. Kaczeniec.

231

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie informacji o zakupie przez gminę Tychy terenów zlokalizowanych w okolicy węzła drogowego ul. Beskidzka i ul. Oświęcimska.

232

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2016 r. w sprawie budowy asfaltowej rolkostrady.

233

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 10 maja 2016 r. w sprawie parkingu przy ul. Baziowej.

234

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ograniczenia ruchu samochodowego na ul. Cyganerii 37-43.

235

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Piłsudskiego.

236

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wymiany i obniżenia krawężników i poboczy jezdni wraz z remontem i wymianą nawierzchni wjazdów do posesji ul. Wałowej.

237

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy parkingu na terenie gminnym przylegającym do "Domu samotnej matki" przy ul. Szkolnej.

238

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy stref pieszo-jezdnych w ciągu ulic: Szkolnej i Wiejskiej.

239

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Nad Jeziorem i terenem Huty Paprockiej.

240

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania chodników wzdłuż ul. Legionów Polskich.

241

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania drogi rowerowej na ul. Katowickiej.

242

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie modernizacji Al. Bielskiej w Tychach.

243

Interpelacja radnej Lidii Gajdas oraz radnego Grzegorza Gwoździa złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie modernizacji parkingu przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach.

244

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia ul. Pogodnej z ul. Spokojną oraz remontu ul. Spokojnej.

245

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy chodników przy ul. Dzwonkowej oraz ul. Zwierzynieckiej.

246

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nałożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaczeniec oraz ul. Paproci.

247

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wycinki drzew i krzewów przy ul. Dzwonkowej i Zwierzynieckiej.

248

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia trasy autobusu linii "L".

249

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy oświetlenia chodnika przy DK1 za ekranami dźwiękochłonnymi od ul. Skotnica i Goździków.

250

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykupu gruntów przy ul. Pod Lasem.

251

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji dot. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, w których udział brali nauczyciele i dyrektorzy szkół w roku szkolnym 2015/2016.

252

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenów przy ul. Obywatelskiej.

253

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie doposażenia i remontu placów zabaw przy ul. Przejazdowej, Sportowej i Miodowej.

254

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie remontu nawierzchni i budowy chodników wzdłuż ul. Głównej od skrzyżowania z ul. Urbanowicką w kierunku lasu.

255

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie miejsca parkingowego przy Szpitalu Wojewódzkim ul. Edukacji 102.

256

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla rowerzystów oraz montażu stojaków rowerowych dla petentów załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim w Tychach.

257

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie naprawy chodnika przy ul. Filaretów.

258

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż Al. Bielskiej.

259

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania remontów nawierzchni dróg.

260

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 23 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego udostępniania parkingów wielopoziomowych.

261

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 21 marca 2016 r. w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej błędnych informacji odnośnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej 37.

262

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 marca 2016 r. w sprawie utrzymania placu zabaw w rejonie ulic: Batorego i Bibliotecznej.

263

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 marca 2016 r. w sprawie wyposażenia tyskich placówek oświatowych w stojaki rowerowe.

264

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 marca 2016 r. w sprawie zagospodarowania działki nr 895/122.

265

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona w dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

266

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 lutego 2016 r. w sprawie zabudowania urządzeń inżynieryjnych na ul. Katowickiej oraz radarów pedagogicznych w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Grabową i ul. Lipową.

267

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 lutego 2016 r. w sprawie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3.

268

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 lutego 2016 r. w sprawie terenu nieruchomości 895/122 przylegającej do ul. Zwierzynieckiej w Tychach Czułowie.

269

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 08 lutego 2016 r. w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na boisku przy ul. Browarowej 14.

270

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie nowego oświetlenia zamontowanego na części ulic w Tychach.

271

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie zaopatrzenia jeziora Paprocańskiego w czystą wodę.

272

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 20 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania problemu ruchu na pętli autobusowej przy Cmentarzu Komunalnym Wartogłowiec.

273

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 stycznia 2016 r. w sprawie kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Miasta Tychy.

274

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2015 r. w sprawie modernizacji skrzyżowania ul. Katowickiej i ul. Grabowej.

275

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie adaptacji opuszczonych budynków szkół i przedszkoli w związku z otwarciem nowego obiektu szkolno-przedszkolnego w Urbanowicach.

276

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejsciach dla pieszych na ul. Towarowej w Tychach.

277

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie oświetlenia Krzyża Świetego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Świerkową.

278

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie budynków zajmowanych przez SP nr 4 i Przedszkole nr 25 w Tychach, które zostaną przekazane po przeniesieniu ww. jednostek do nowego budynku przy ul. Pogodnej 37. 

279

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie usunięcia suchych drzew wzdłuż ul. Zwierzynieckiej i Dzwonkowej oraz odmłodzenie pozostałych drzew.

280

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania oświetlenia ścieżki biegnącej pomiędzy ul. Oświęcimską a ul. Beskidzką. 

281

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania nawierzchni na ul. Dziewanny.

282

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyasfaltowania odcinka ul. Dzwonkowej.

283

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Dzwonkowej i Zwierzynieckiej.

284

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie odwodnienia oraz utwardzenia dojścia do przystanku autobusowego od ul. Marzanny do ul. Oświęcimskiej.

285

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania ciągów pieszo-rowerowych lub pieszo-jezdnych w rejonie ogródków działkowych "Kaczeniec".

286

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2015 r. w sprawie pisma pani Gabrieli Marczuk dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

287

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 grudnia 2015 r. w sprawie boiska przy SP 22 wybudowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

288

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+.

289

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i przemieszczających się osób na odcinku ul. Katowickiej pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Katowicka-Mikołowska-Oświęcimska a ul. Kościuszki.

290

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mikołowska - Dołowa.

291

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 23 listopada 2015 r. w sprawie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na os. N-O.

292

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 listopada 2015 r. w sprawie poinformowania mieszkańców o głosowaniu nad projektami budżetu partycypacyjnego za pomocą usługi "naTYCHmiastowy sms".

293

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 listopada 2015 r. w sprawie remontu i naprawy DK1 na wysokości wiaduktu przy Al. Niepodległości.

294

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2015 r. w sprawie przystosowania pomieszczeń w budynku pawilonowym Szpitala Wojewódzkiego Spółki Megrez na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

295

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożoną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 22 października 2015 r. w sprawie: 1. usunięcia suchych konarów drzew rosnących wzdłuż pasów drogowych, 2. przebudowy ul. Goździków i Dzwonkowej,3. pomalowania farbą odblaskową krawędzi wyniesionych przejść dla pieszych, 4. uzupełnienia chorągiewek odblaskowych na ul. Oświęcimskiej.

296

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 15 października 2015 r. w sprawie uporządkowania nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych pomiędzy stacjami Tychy Lodowisko - Tychy.

297

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 02 października 2015 r. w sprawie utworzenia w mieście muralu poświęconego pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

298

Interpelacja radnych Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2015 r. w sprawie wymiany sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej i na terenie osiedla Wilkowyje.

299

Interpelacja radnych Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2015 r. w sprawie usuwania azbestu na terenie miasta Tychy.

300

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 września 2015 r. w sprawie zainstalowania stanowisk na psie odchody.

301

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 września 2015 r. w sprawie "dzikiej plaży" w Paprocanach.

302

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie działalności audytora wewnętrznego przy UM Tychy.

303

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie współpracy MCK Tychy z Radami Osiedlowymi.

304

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie wyjazdu dzieci na kolonie do Bułgarii w SP nr 5 i Gimnazjum nr 2.

305

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 września 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2016 r. na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Goździków i Spokojnej.

306

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania projektu budowy ul. Jemiołowej.

307

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

308

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2015 r. w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na wysokości ul. Skotnica wzdłuż drogi S1.

309

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 20 sierpnia 2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Bocheńskiego-Boczna-Hlonda.

310

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy do szpitali zlokalizowanych w Katowicach.

311

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 sierpnia 2015 r. w sprawie spółek miejskich.

312

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród rodziców uczniów tyskich szkół w sprawie godzin otwarcia świetlic szkolnych.

313

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat parkingowych pobieranych przez MZUiM w Tychach.

314

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie remontu ul. Targiela.

315

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie naprawy nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Budowlanych z ul. Begonii.

316

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie jakości wody w jeziorze Paprocany.

317

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania wyjazdu dzieci SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 w Tychach na kolonie do Bułgarii.

318

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 lipca 2015 r. w sprawie stanu terenów zielonych w związku z brakiem przeprowadzenia pokosu traw w rejonie osiedla Magdalena.

319

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 20 lipca 2015 r. w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy w Katowicach do szpitali tam zlokalizowanyych.

320

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie parkingu przy ul. Baziowej.

321

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie budowy parkingu przy ul. Braterskiej 7.

322

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Batorego.

323

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie budowy parkingów w rejonie os. B.

324

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie odpowiedzi na interpelacje Nr: DUR.0003.69.2015, DUR.0003.71.2015, DUR.0003.72.2015.

325

Interpelacja radnego Pawła Porszke i radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego.

326

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie podatków od nieruchomości z terenu os. Wilkowyje.

327

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie budowy ul. Jemiołowej wraz z oświetleniem.

328

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania lub przeprogramowania sygnalizacji świetlnej ul. Stoczniowców, Legionów Polskich i Konecznego.

329

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie spółki RCGW.

330

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie spółki RCGW.

331

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie finansowania budowy Parku Wodnego.

332

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie Spółki RCGW.

333

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie czynności podjętych przez Urząd Miasta Tychy i Miejski Zarząd Oświaty w związku z informacjami o prowadzeniu kampanii wyborczej na terenie tyskich szkół we wrześniu i październiku 2014 r.

334

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie opinii prawnej mec. Mirosława Nosalika.

335

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie wykupu gruntów pod układ drogowy w rejonie ul. Piaskowej.

336

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

337

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

338

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

339

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

340

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

341

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

342

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2015 r. w sprawie przebudowy ul. Mikołowskiej w Tychach.

343

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia przystanku autobusowego na ul. Harcerskiej nr 3 do 7 w Tychach.

344

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 maja 2015 r. w sprawie źle wykonanych robót przy ul. Jabłoni w Tychach w ramach projektu realizowanego przez Miasto Tychy pt. "Gospodarka ściekowa w Tychach w dzielnicy Czułów".

345

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 maja 2015 r. w sprawie niepełnej odpowiedzi na interpelację w sprawie MDK nr 2 w Tychach z dnia 24 marca 2015 r.

346

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy chodnika na osiedlu Urszula.

347

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy boisk sportowych przy SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach

348

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy Parku Południowego w Tychach.

349

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego przez UM Tychy.

350

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie prowadzenia przez UM Tychy programu profilaktycznego i edukacyjnego - przedporodowej szkoły rodzenia

351

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

352

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budynku po dawnym Gimnazjum nr 5 w Tychach

353

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia tyskiej wersji portalu: naprawmyto.pl/tychy.

354

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Żwakowskiej

355

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta. 

356

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział Budownictwa UM Tychy.

357

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie wyjazdu Prezydenta Tychów do Katowic w dniu 14 lutego 2015 r.

358

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy mieszkań przez Spółkę TTBS i bieżącej działalności.

359

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia prędkości na wiadukcie na drodze DK nr 1 w Tychach.

360

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie działalności Straży Miejskiej w Tychach.

361

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, Master, TLT, PKM, TTBS, RCGW, RPWiK.

362

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie dochodów miasta Tychy i nakładów inwestycyjnych poniesionych na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach.

363

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie naprawy oświetlenia wzdłuż ul. Żwakowskiej w Tychach.

364

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia informacji o wysokości kwot rocznych premii przyznanych członkom zarządu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master za okresy sprawozdawcze w latach 2010,2011,2012,2013,2014 oraz w sprawie aktualnych regulaminów udzielania miesięcznych premii dla członków zarzadu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master.

365

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie budowy boiska sportowego na osiedlu "O".

366

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania remontu chodników - przed budynkiem ul. Dmowskiego 31-33 (Brama Słońca) i przed Zespołem Szkół Nr 6 ul. Piłsudskiego 10 w Tychach (działki nr 3694/58, 3641/58, 3644/58).

367

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:

1) zalegających śmieci w lasach,

2) zalegających śmieci na terenach wzdłuż ulic i chodników, w pasie drogowych i placów.

368

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania remontu ulicy Husarii Polskiej na osiedlu H-6.

369

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 kwietnia 2015 r.

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Tychy na rok 2015 na dokumentację projektową dla inwestycji związanej z przebudową ulicy Łącznej, 

- w sprawie wykonania dojścia do nowo wybudowanej siłowni plenerowej na ulicy Jaroszowickiej,

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Tychy na rok 2015 na realizację przebudowy ulicy Urbanowickiej. Dla ww. inwestycji wykonana jest pełna dokumentacja oraz wydane zostało pozwolenie na budowę.

370

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie stanu czystości dróg i chodników w Tychach po okresie zimowym.

371

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie Pasażu Kultury Andromeda.

372

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, MASTER, TLT, PKM, TBS, RCGW, RPWiK.

373

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie zarządzania Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2 w Tychach.

374

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 marca 2015 r. w sprawie wycięcia odrostów drzew przy ul. Darwina.

375

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 marca 2015 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż budynku przy ul. Darwina 11-17.

376

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie zainstalowania stanowisk z biodegradowalnymi woreczkami na psie odchody.

377

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie wykonania progu zwalniającego płytowego na przejściu dla pieszych przy ul. Hetmańskiej.

378

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie naprawy nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Zrębowej i Chałupniczej.

379

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie uporządkowania nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych pomiędzy stacjami Tychy Lodowisko - Tychy.

380

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, której organizatorem jest MZK w Tychach.

381

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie rozbudowy ul. Wiązowej.

382

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego w sprawie budowy w Tychach placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

383

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie Izby Wytrzeźwień w Tychach.

384

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 lutego 2015 r. w sprawie programu 3+ Liczna Rodzina.

385

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 lutego 2015 r. w sprawie placu zabaw przy ul. Starokościelnej 2 i 18.

386

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 lutego 2015 r. w sprawie fetoru w okolicach Rynku na Starych Tychach.

387

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 20.

388

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnienia z opłat za bilety komunikacji miejskiej.

389

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie wady prawnej w uchwale Nr XVIII/379/12 z dn. 29.03.2012 r.

390

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały Nr XVIII/379/12 z dn. 29.03.2012 r.

391

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2015 r. w sprawie akcji "Zima".

392

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 14 stycznia 2015 r. w sprawie "ślizgawki" na Stadionie Zimowym.

393

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta Tychy na 2015 r.

394

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawieprojektu budżetu miasta Tychy na 2015 r.

395

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta Tychy na 2015 r.

396

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany rozkładu autobusów w związku z nowym rozkładem jazdy Kolei Śląskich.

397

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 stycznia 2015 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z ul. Dzwonkowej i ul. Zwierzynieckiej w Tychach.

398

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 stycznia 2015 r. w sprawie oświetlenia ulic: Beskidzkiej i Oświęcimskiej.

399

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 stycznia 2015 r. w sprawie remontu ul. Oświęcimskiej, przejścia dla pieszych przy ul. Katowickiej, opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Łącznej oraz rozbudowy ul. Dzwonkowej.

400

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 stycznia 2015 r. w sprawie drogowskazu znajdującego się przy ul. Oświęcimskiej nr 308 oraz kałuży na przejściu dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej na wys. nr 295.

401

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury.

402

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Spółki Master - Odpady i Energia w Tychach.

403

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 grudnia 2014 r. w sprawie rewizji oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Tychy, bezpieczeństwa na ul. Katowickiej oraz przejścia pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 6 a Przedszkolem Nr 20.

404

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2014 r. w sprawie 1. nawierzchni ul. Oświęcimskiej 2. doświetlenia tarczy przejścia przy ul. Katowickiej w rejonie Giełdy Kwiatowej 3. remontu ul. Łącznej 4. wprowadzenia bezpiecznego rozwiązania komunikacyjnego na ul. Dzwonkowej.

405

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 15 grudnia 2014 r. w sprawie stanu nawierzchni ul. Rymarskiej.

406

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 grudnia 2014 r. w sprawie budowy oświetlenia placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Batorego w Tychach.

407

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania monitoringu na Placu Korfantego.

408

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 grudnia 2014 r. w sprawie oznakowania miejsca dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Batorego w Tychach.

409

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 02 grudnia 2014 r. w sprawie wyposażenia placu zabaw przy ul. Starokościelnej 2 i 18.

410

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 02 grudnia 2014 r. w sprawie budowy parkingów w rejonie os. B.

Powrót