Tyskie krajobrazy

Zapytania i interpelacje Radnych

Archiwalne zapytania i interpelacje Radnych
kadencja 2002 - 2006
1 Apel Rady Miasta Tychy do mieszkańców Tychów w sprawie integracji z Unią Europejską
2 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 29 stycznia 2004 roku
3 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 26 lutego 2004 roku
4 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 25 marca 2004 roku
5 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 29 kwietnia 2004 roku
6 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 14 maja 2004 roku
7 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 27 maja 2004 roku
8 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 24 czerwca 2004 roku
9 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 7 lipca 2004 roku
10 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 31 sierpnia 2004 roku
11 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 30 września 2004 roku
12 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 28 października 2004 roku
13 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 25 listopada 2004 roku
14 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 7 grudnia 2004 roku
15 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 16 grudnia 2004 roku
16 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 27 stycznia 2005 roku
17 Interpelacje Radnych złożone na sesji w dniu 10 lutego 2005 roku
18 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005r. w sprawie umieszczania odpowiedzi na interpelacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Tychy
19 Interpelacja radnego Leona Rudzkiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005r. w sprawie zabudowy biloardu w drogowym pasie zieleni przy skrzyżowaniu ul. Żwakowskiej i ul. Kopernika w Tychach.
20 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek - Pawlik i radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005r. w sprawie wskazania terenu dla utworzenia trasy i skoczni rowerowych.
21 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mikołowska-Dołowa-Burschego
22 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2005r. w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ZSM w Tychach.
23 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2005r. w sprawie budowy łącznika przy szkole w Jaroszowicach.
24 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2005r. w sprawie budowy przystanków autobusowych na DK1 w rejonie Wartogłowca.
25 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2005r. w sprawie uporządkowania i modernizacji Placu Św. Anny w Tychach
26 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie adaptacji pomieszczeń byłego internatu przy ul. Browarowej w Tychach na mieszkania lokatorskie.
27 Interpelacja radnego Michała Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miasta cytowanej przez tygodnik "Echo".
28 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości, zawartej pomiędzy Panem Michałem Goli a firmą BA Creditanstalt Liesing Polus.
29 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie protestu Rady Osiedla Wilkowyje w temacie adaptacji internatu przy ul. Browarowej w Tychach na mieszkania socjalne.
30 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia możliwości połączenia ul. Kasztanowej z ul. Jaworową.
31 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie oświetlenia miasta.
32 Interpelacja radnego Michała Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie upoważnienia radnego Stefana Moćko do wglądu do Ksiag Wieczystych.
33 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany przeznaczenia zmodernizowanego budynku byłego internatu przy ul. Browarowej w Tychach z mieszkań socjalnych na mieszkania komunalne.
34 Interpelacja radnego Krystiana Łapy złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie umowy pomiędzy organem jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydentem Miasta Tychy, a inwestorem supermarketu Leclrec dotyczącej modernizacji układu komun
35 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie braku informacji dotyczącej zmiany programu VII Tyskich Juwenaliów.
36 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie naprawy drzwi i dachu zabytkowej kapliczki Św. Tekli w Cielmicach.
37 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie wycofania z publikacji w miesięczniku "Twoje Miasto" artykułu na temat unieważnienia przez Wojewodę Śląskiego uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia
38 Interpelacja radnego Sebastiana Dyrszki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie wzmożenia kontroli Straży Miejskiej w okolicach supermarketu "Kaufland".
39 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie udzielenia informacji o stanie terenowowo-prawnym ulicy Modrzewiowej w Tychach-Czułowie.
40 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2005r. w sprawie rozpatrzenia skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie unieważnienia uchwał dotyczących statutów osiedli "Urszula" i "Magdalena".
41 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie przygotowania przez Radę Nadzorczą TTBS sprawozdania z działalności Spółki.
42 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie wskazania nieruchomości, które w ostatnich latach zostały zakupione lub wydzierżawione od Gminy Tychy przez Pana Michała Goli.
43 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla, radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Wiktora Wykręta złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie wykonania progów zwalniających na ulicy Wschodniej (na prosbę mieszkańców).
44 Interpelacja radnego Marka Niedbała złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie uzupełnienia oświetlenia ulicznego w rejonie osiedla Wartogłowiec.
45 Interpelacja radnego Dariusza Dyrdy i radnego Sebastiana Dyrszki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie kosztów Urzędu Miasta Tychy za obsługę prawną i reprezentowanie UM Tychy w procesach sądowych przez zewnętrzne kancelarie praw
46 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie ujęcia w projekcie budzetu miasta na rok 2006 zadania pn. "Budowa nawierzchni ulicy Modrzewiowej w Tychach-Czułowie i wprowadzenie zadania do WPI na lata
47 Interpelacja radnego Arkadiusza Gromka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie realizacji standardów bezpieczeństwa na imprezach masowych - podwyższony poziom hałasu.
48 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie wykonania gabloty w sali sesyjnej UM Tychy do przechowywania sztandaru miasta.
49 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej, radnego Wiktora Wykręta oraz radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie budowy zatok autobusowych przy ul. Beskidzkiej w rejonie Wartogłowca.
50 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej, radnego Wiktora Wykręta, radnego Grzegorza Wencepla oraz radnego Arkadiusza Gromka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie mozliwości przywrócenia "Gimbusa" dla dzieci z osiedla Wartogłowiec.
51 Interpelacja radnego Michała Gramatyki złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie zasadności i celowości praktyk spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zakresie działań związanych z realizacją przyłączy telekom
52 Interpelacja radnego Leona Rudzkiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie likwidacji starych słupów oświetleniowych przy ul. Bacha oraz znaków ruchu.
53 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r. w sprawie nazwy nowego ronda (przy zbiegu ulic Sikorskiego i Armii Krajowej).
54 Interpelacja radnego Arkadiusza Gromka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 1 września 2005r. w sprawie lokalizacji sezonowego sztucznego lodowiska na Placu Baczyńskiego.
55 Interpelacja radnego Dariusza Dyrdy złożona na sesji Rady Miasta w dniu 1 września 2005r. w sprawie wynagrodzenia zewnętrznej kancelarii prawnej reprezentowanej przez pana Urbanika w jednostkach, zakładach budżetowych oraz spółkach prawa handlowego z więk
56 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 1 września 2005r. w sprawie rozszerzenia programu niskiej emisji na lata 2006-2008
57 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 1 września 2005r. w sprawie dotyczącej realizacji uchwały Rady miasta Nr.0150/IX/163/2003 z dnia 29 maja 2003 w sprawie nadania nazw ulic w mieście Tychy
58 Interpelacja radnego Czesława Dziubka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 1 września 2005r. w sprawie rozważenia możliwości wjazdu na osiedle "W" z ulicy Tischnera.
59 Interpelacja radnego Dariusza Dyrdy złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie wynagrodzenia jakie uzyskały zewnętrzne kancelarie prawne obsługujące miasto Tychy, jego jednostki, zakłady budżetowe i spółki gminne.
60 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie porawy bezpieczeństwa przejścia pod wiaduktem kolejowym łączącym ul. Browarową z ulicą Damrota.
61 nterpelacja radnego Jana Szczyrby złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście w godzinach wieczornych i nocnych, w szczególności dotyczy to komunikacji miejskiej.
62 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie realizacji uchwały Nr 0150/IX/164/2003 Rady Miasta z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w miescie Tychy.
63 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie wymiany wiat przystankowych na ulicy Oświęcimskiej w pobliżu zabudowań byłej dyrekcji FSM.
64 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie postawienia trzech ławek na obrzeżach boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8.
65 Interpelacja radnego Leona Rudzkiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie naprawy lampy oświetleniowej przy ulicy Dunikowskiego 26-30.
66 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Przepiórek w Tychach.
67 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie kosztu podłączenia kanalizacji do posesji.
68 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2005r. w sprawie przekazania liczników ciepła (podzielników) przez TTBS do PEC w Tychach.
69 Interpelacja radnego Marka Niedbała złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2006 rok, środków z przeznaczeniem na oświetlenie ulicy Marzanny i Wędkarskiej oraz skrzyżowań ulic: Zwierzynieck
70 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Zawilców w Tychach-Czułowie.
71 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie budowy odcinka drogi od al. Piłsudskiego do ul. Uczniowskiej (ok. 30 mb)
72 Interpelacja radnego Dariusza Dyrdy złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie możliwości poboru opłat targowych w placówkach handlowych, które w zamkniętym obiekcie, zamkniętych stoiskach płacą czynsz dzierżawny.
73 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie opracowania i przedstawienia koncepcji komunikacyjno-urbanistycznej rejonu ulicy Świerkowej w Tychach-Czułowie.
74 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie szczegółowego zdjęcia geodezyjnego gruntów uwzględniającego stan terenowo-prawny, dotyczącego modernizacji ul. Świerkowej.
75 Interpelacja radnego Arkadiusza Gromka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie protestu mieszkańców w sprawie planów lokalizacji sztucznego lodowiska na Pl. Baczyńskiego.
76 Interpelacja radnego Jacka Łakoty złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r. w sprawie zlecenia usług związanych z odśnieżaniem miasta - Akcja "Zima".
77 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2005r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych zorganizowanym grupom młodziezowym.
78 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał zmieniających uchwały Rady Miasta Nr 163 i 164 z 29 maja 2003 r.
79 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2005r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ponoszenia kosztów związanych z realizacją uchwał dotyczacych nadania nowych nazw ulic na terenie Miasta Tychy
80 Interpelacja radnego Mieczysława Podmokłego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2005r. w sprawie informacji dotyczących sprzedaży działek gminnych w okresie od początku roku 2003 do chwili obecnej, na sprzedaż których Prezydent Miasta nie musia
81 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r. w sprawie określenia sumy wydatków jakie poniosła Gmina Tychy w związku z procesowaniem się ze spółką "Hallo" o byłe targowisko gminne przy al. Jana Pawła II.
82 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r. w sprawie opłaty targowej pobieranej od kupców handlujących na terenie Tyskich Hal Targowych.
83 Interpelacja radnego Jana Szczyrby złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie organizacji komunikacji miejskiej - zlecenie usługi bez przetargu.
84 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji Placu Św. Anny oraz harmonogramu rewitalizacji.
85 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii z uzasadnieniem ekonomicznym w sprawie możliwości zaproszenia do naszej gminy 5 polskich rodzin z terenu byłego ZSRR.
86 Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r. w sprawie rozważenia możliwości organizacji koncertów symfonicznych orkiestry "AUKSO" w cyklach dwumiesięcznych.
87 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006r. w sprawie przebudowy ulicy Barbary w Tychach.
88 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006r. w sprawie budowy zatoki autobusowej na ul. Dmowskiego.
89 Interpelacja radnego Stefana Moćko złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006r. w sprawie opinii prawnej dotyczącej możliwości unieważnienia umowy notarialnej między gminą Tych a przedsiębiorstwem prywatnym w przedmiocie zamiany nieruchomośc
90 Interpelacja radnych Leona Kołodzieja i Henryka Droba złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006r. w sprawie złego stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy al. Bielskiej 128 w Tychach.
91 Interpelacja radnego Krystiana Łapy złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 marca 2006r. w sprawie informacji na temat zakupu działek przez Pana Ozimka przeznaczonych pod bazę transportową a zlokalizowanych pomiędzy ulicami Turyńska i Oświęcimską.
92 Interpelacja radnego Henryka Droba złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2006r. w sprawie informacji na temat złego stanu technicznego budynku przy obiekcie sportowym na osiedli "Z".
93 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia informacji na temat stanu zaawansowania przygotowań do modernizacji ul. Kasztanowej w Tychach.
94 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 24 maja 2006r. w sprawie uregulowań terenowo - prawnych dotyczących ul. Modrzewiowej w Tychach-Czułowie.
95 Interpelacja radnego Jana Szczyrby złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 24 maja 2006r. w sprawie modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Budowlanych, ul. Edukacji i al. Bielskiej.
96 Interpelacja radnego Jacka Łakoty złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 24 maja 2006r. w sprawie udzielenia informacji na temat obszaru objetego programem "Gospodarka ściekowa w Tychach".
97 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie wycinki drzew z poboczy przy ul. Starokościelnej i wykonania w tym miejscu chodnika.
98 Interpelacja radnego Leona Kołopdzieja złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie odnowienia oznakowania poziomego w dzielnicach obrzeżnych miasta.
99 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie naprawy nawierzchni ul. Uczniowskiej i Ustronnej.
100 Interpelacja radnego Leona Rudzkiego złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie oznakowania dojazdu do cmentarza na ul. Barwnej z kościołów w centrum miasta.
101 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie uzupełnienia znaków z nazwami ulic w Tychach - Czułowie.
102 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2006r. w sprawie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Bratków z ul Oświęcimską oraz ul. Jaskrów z ul. Oświęcimską.
103 Interpelacja radnego Jerzego Sienickiego złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2006r. w sprawie informacji na temat projektu budowy łącznika drogowego ul. Piłsudskiego z drogą krajową DK1.
104 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2006r. w sprawie sieci dróg na osiedlu Balbina.
105 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2006r. w sprawie uporządkowania dzielnicy Tychy - Czułów.
106 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont podłogi w przedszkolu w Urbanowicach.
107 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia dla PKM środków finansowych na zakup autobusów niskopodłogowych.
108 Interpelacja radnego Wiktora Wykręta złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla dzieci wybitnie uzdolnionych.
109 Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie wprowadzenia do WPI na lata 2007-2009 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulic Szarotek i Konwalii.
110 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie uporządkowania terenu przejścia z ul. Damrota pod torami kolejowymi do ul. Browarowej w obrębie ścieżki pieszorowerowej.
111 Interpelacja radnego Leona Kołodzieja złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie sieci dróg na Osiedlu Balbina.
112 Interpelacja radnego Stefana Moćko oraz radnej Barbary Koniecznej złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie wykazu działek gminnych oraz podmiotów prawnych i fizycznych, którym w latach 2003-2006 wydzierżawiono bezprzetargowo.
113 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie odnowienia znaków poziomych na ulicach w mieście, gdzie ustanowiona jest reguła prawej ręki.
114 Interpelacja radnego Grzegorza Wencepla złożona na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 września 2006r. w sprawie uporządkowania działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej, Katowickiej i Oświęcimskiej.
115 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 października 2006r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2007r. wniosków inwestycyjnych
116 Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 października 2006r. w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2007r. wniosku inwestycyjnego: 1. Budowa zatoki postojowej przy ulicy Dmowskiego.
Powrót