Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Wykonanie platformy dla zadania: Inteligentny system zarządzania oświetleniem miejskim dla Miasta Tychy

Treść

Zamawiający informuje, że konkurs prowadzony jest poprzez platformę e-zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-409cfa23-fe0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dokumenty składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym


Termin składania 2023-08-10
Rodzaj postępowania Usługa
Tryb postępowania Konkurs
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za informacjęRawska Renata
Osoba wprowadzająca informacjęRawska Renata
Data wytworzenia informacji2023-06-01
 1. 2023-08-01 14:13:14 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 2. 2023-07-25 13:24:51 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 3. 2023-07-21 09:09:10 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 4. 2023-07-13 12:02:01 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 5. 2023-07-05 13:16:02 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 6. 2023-07-05 13:14:25 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 7. 2023-07-03 13:49:40 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 8. 2023-06-30 10:38:32 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 9. 2023-06-30 10:38:06 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 10. 2023-06-30 10:37:07 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 11. 2023-06-27 14:47:05 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 12. 2023-06-21 12:59:45 Rawska Renata - Edycja istniejącej informacji
 13. 2023-06-01 09:32:00 Rawska Renata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót