Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Remont pomieszczeń wraz z rozdziałem instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności 4 w Tychach

Treść

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę przetargową. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,128480,b02da1891e04387c828e21020973085b.html

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

 

Termin składania 2023-06-01
Rodzaj postępowania Robota budowlana
Tryb postępowania Tryb podstawowy - bez negocjacji
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za informacjęMorawa Jolanta
Osoba wprowadzająca informacjęMorawa Jolanta
Data wytworzenia informacji2023-05-17
  1. 2023-05-17 08:04:47 Morawa Jolanta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót