Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Realizacja szkoleń w ramach projektu „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy” - Zadanie 2 - Szkolenie z zakresu korygowania  wad postawy wynikających z wymuszonej niewygodnej postawy ciała z elementami warsztatu

Termin składania 2021-04-09
Rodzaj postępowania Usługa
Tryb postępowania Zamówienia do 30 tyś. euro
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Załącznik nr 1a - Wykaz usług 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Załącznik nr 1 b - Wykaz osób 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Załącznik nr 3 - wzór umowy 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Załącznik nr 4 - Wzór umowy powierzenia 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
Klauzula informacyjna RODO 2021-03-25 Katarzyna Zawiślak
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacja z otwarcia kopert 2021-04-09 Katarzyna Zawiślak
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Ogłoszenie wyników postępowania - zadanie nr 2 2021-04-26 Katarzyna Trzcionka
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia
Osoba odpowiedzialna za informacjęRusin Dorota
Osoba wprowadzająca informacjęZawiślak Katarzyna
Data wytworzenia informacji2021-03-25
  1. 2021-04-09 13:09:37 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-03-25 17:06:03 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót