Tyskie krajobrazy

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
Opis krótki

Przystąpienie do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” z 29 kwietnia 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVII/545/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dostępna jest pod adresem: https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/74633

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-07-23
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2021-07-23
  1. 2021-07-23 09:41:30 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-07-23 09:00:19 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót