Tyskie krajobrazy

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
Opis krótki

Opracowanie ekofizjograficzne

Treść

Weryfikacja i uzupełnienie materiałów planistycznych sporządzanych na potrzeby zmiany studium, analizy wzajemnych współzależności uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2019-06-12
  1. 2019-06-12 13:22:50 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-06-12 13:22:41 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-06-12 13:22:32 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-06-12 13:22:18 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  5. 2019-06-12 13:20:24 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót