Tyskie krajobrazy

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
Opis krótki

Przystąpienie do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej

Treść

Uchwała Nr XIV/286/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

zmieniona

Uchwałą Nr XV/318/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/286/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

Data rozpoczęcia obowiązywania 2011-12-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBachniak Maria
Osoba wprowadzająca informacjęŻmuda Danuta
Data wytworzenia informacji2011-12-27
 1. 2013-04-11 11:54:32 Bilik Piotr - Edycja istniejącej informacji
 2. 2013-04-11 11:43:37 Bilik Piotr - Edycja istniejącej informacji
 3. 2013-04-11 11:42:31 Bilik Piotr - Edycja istniejącej informacji
 4. 2013-04-11 11:03:53 Bilik Piotr - Edycja istniejącej informacji
 5. 2013-04-09 15:30:23 Bilik Piotr - Edycja istniejącej informacji
 6. 2013-04-09 15:20:07 Bilik Piotr - Edycja istniejącej informacji
 7. 2012-02-15 11:29:51 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 8. 2012-02-15 11:29:46 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 9. 2012-02-15 11:24:15 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 10. 2012-02-15 11:20:47 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 11. 2012-02-01 08:34:34 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 12. 2012-02-01 08:34:29 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 13. 2012-02-01 08:34:11 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 14. 2012-02-01 08:33:24 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 15. 2012-02-01 08:29:35 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 16. 2012-02-01 08:29:27 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 17. 2011-12-27 10:31:40 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 18. 2011-12-27 10:31:32 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 19. 2011-12-27 10:29:56 Żmuda Danuta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót