Tyskie krajobrazy

Wybory do Rad Osiedli - 17 marca 2024 r.

Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

UCHWAŁA NR LVII/1064/24 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2024 roku

2

UCHWAŁA NR LVII/1065/24 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

3

UCHWAŁA NR LVII/1066/24 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet członków komisji wyborczych

4

Sprostowanie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2024 r. - Podział jednostek pomocniczych na obwody głosowania i wyznaczenie siedzib Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.

5

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów do Rad Osiedli

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Wzór listy poparcia kandydata na członka Rady Osiedla

2

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie

3

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla

4

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o dyżurach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej

2

Wykaz osób popierających kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej

3

Składy Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 marca 2024 roku

4

Szkolenie członków Osiedlowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r. odbędzie się w dniu 12 marca 2024 r. o godzinie 16.00 w sali 102 Urzędu Miasta Tychy.

5

WYTYCZNE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ dla Osiedlowych Komisji Wyborczych w sprawie organizacji, przeprowadzenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rad Osiedli w Tychach zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.

6

Godzinowy plan pracy Osiedlowej Komisji Wyborczej

7

Składy Osiedlowych Komisji  Wyborczych z funkcjami

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
1

Podział jednostek pomocniczych na obwody głosowania i wyznaczenie siedzib Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r. - po sprostowaniu

2

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowanych kandydatów do Rad Osiedli.

3

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej - Miejska Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rady Osiedla Glinka 1 oraz Rady Osiedla Paprotka nie odbędą się w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na członków ww. Rad Osiedli.

4

Szczegółowe wyniki wyborów do Rad Osiedli przeprowadzonych w dniu 17 marca 2024 r.

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Powrót