Tyskie krajobrazy

Referendum Ogólnokrajowe 2023

Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Informacje dla wyborców
1

POSTANOWIENIE NR 186/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 31 sierpnia 2023 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Powrót