Tyskie krajobrazy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020- 28 czerwca 2020 r.

Informacja wyborcza
Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020- 28 czerwca 2020 r.
Kategoria Informacje dla wyborców
Opis

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
do 12 czerwca 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wzór zgłoszenia kandydatów do pobrania poniżej.

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH

 1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu tj. do godziny 13.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urz-247701-1@pkw.gov.pl lub urz-247701-2@pkw.gov.pl. W przypadku, gdy skan zgłoszenia nie został podpisany podpisem elektronicznym, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta Tychy pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Podpisane dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 2. zgłoszenia indywidualne wyborców można również przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "do Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia" i pozostawić na stanowisku informacyjnym Biura Obsługi Klientów zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miasta Tychy;
 3. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
 4. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miasta Tychy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
 5. osoby zainteresowanie mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w godzinach urzędowania pod numerem telefonu 32 776-31-11, 32 776-38-60, 32 776-32-15 i 32 776-32-56.
Załączniki
 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej [ Pobierz | Pokaż ] (202,46 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWika Sebastian
Osoba wprowadzająca informacjęWika Sebastian
Data wytworzenia informacji2020-06-05
 1. 2020-06-15 13:44:34 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-06-08 13:24:31 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 3. 2020-06-08 12:51:38 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 4. 2020-06-05 10:06:56 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 5. 2020-06-05 10:04:30 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 6. 2020-06-05 10:02:57 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 7. 2020-06-05 10:02:33 Wika Sebastian - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót