menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Wybory do Rad Osiedli - 29 września 2019 r.
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

UCHWAŁA NR IX/164/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.

2

UCHWAŁA NR IX/165/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet członków komisji wyborczych.

3

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów do Rad Osiedli

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Wzór listy poparcia kandydata na członka Rady Osiedla

2

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie

3

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej

2

Wykaz osób popierających kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej

3

Szkolenie członków Osiedlowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godzinie 16.00 w sali 102 Urzędu Miasta Tychy.

4

Składy Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 29 września 2019 roku

5

Składy Osiedlowych Komisji  Wyborczych z funkcjami.

6

WYTYCZNE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  dla Osiedlowych Komisji Wyborczych w sprawie organizacji, przeprowadzenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rad Osiedli w Tychach zarządzonych na dzień 29 września 2019 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
1

UCHWAŁA NR IX/163/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2019 roku.

2

Rozmieszczenie osiedli na mapie miasta Tychy.

3

Informacja Prezydenta Miasta o wyłożeniu spisów wyborców Rad Osiedli.

4

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowanych kandydatów do Rad Osiedli.

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
1

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej dla przyjmowania zgłoszeń na członków rad osiedli.

2

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o granicach, numerach obwodów głosowania, siedzibach osiedlowych komisji wyborczych oraz terminie zgłaszania kandydatów na członków poszczególnych Rad Osiedli.

3

Szczegółowe wyniki wyborów do Rad Osiedli przeprowadzonych w dniu 29 września 2019r.