menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

2

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

3

Oświadczenia kandydata na ławnika

4

Lista osób zgłaszających kandydata

5

UCHWAŁA NR XII/159/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

6

UCHWAŁA NR XII/160/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

7

UCHWAŁA NR XIV/207/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach

Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej