menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Sejm i Senat 2011
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1 Obwieszczenie ......o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.......
2 .... w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych ................
3 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach ..........
4 KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
5 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2011 r. .......o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych....... .
6

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych........

7

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z PODANIEM PEŁNIONEJ FUNKCJI

2

LOGINY I HASŁA DLA PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

3

Szkolenia członków obowodowych komisji wyborczych

4

wzór zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1 Wybory 2011 Kliknij tutaj
2 .... o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych ........
3 ... w sprawie uprawnień mężów zaufania ......
4 Zastosowanie drugiej urny
5 ....o warunkach udziału w głosowaniu ...
6

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu Kliknij tutaj

Informacje dla wyborców
1

WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY

2

Przewóz osób niepełnosprawnych

3 Dopisanie do spisu wyborców.
4 Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców.
5 Pełnomocnictwo do głosowania.
6 Głosowanie korespondencyjne.
7

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

8

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

9

Wizualizacja wyborów http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/240000/pl/247701.html#tabs-1

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej