Tyskie krajobrazy

Wybory do Sejmu i Senatu 2023

Urzędnik wyborczy
1

Urzędnicy wyborczy:
Marzanna Fabian - e-mail:
urz-247701-1@pkw.gov.pl, nr tel. 32 438-22-78
Anna Bagnowska - e-mail: urz-247701-2@pkw.gov.pl, nr tel. 32 438-22-79

Harmonogram dyżurów:
lokalizacja: parter Urzędu Miasta Tychy (obok kas)
30.08.2023 r. - 9.00 - 13.00
31.08.2023 r. - 13.30 - 17.30
4.09.2023 r. - 11.30 - 15.30
6.09.2023 r. - 11.30 - 15.30
8.09.2023 r. - 10.00 - 13.30
11.09.2023 r. - 11.30 - 15.30
13.09.2023 r. - 9.30 - 13.30
14.09.2023 r. - 13.30 - 17.30
15.09.2023 r. - 9.30 - 13.30
21.09.2023 r. - 14.00 - 17.30
22.09.2023 r. - 9.30 - 13.30
26.09.2023 r. - 12.00 - 15.30
28.09.2023 r. - 15.30 - 17.30
29.09.2023 r. - 10.00 - 13.30
2.10.2023 r. - 12:00 - 15:30
3.10.2023 r. - 13:00 - 15:30
4.10.2023 r. - 13:00 - 15:30
5.10.2023 r. - 14:00 - 15:30
6.10.2023 r. - 11:00 - 12:00
11.10.2023 r. - 12:00 - 15:30
12.10.2023 r. - 15:30 - 17:30
13.10.2023 r. - 11:00 - 13:30

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

2

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 19 września 2023 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Formularz informacji o numerze rachunku bankowego dla członków obwodowych komisji wyborczych należy złożyć podczas szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, lecz nie później niż do 6 października 2023 r.

2

UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

3

POSTANOWIENIE NR 244/2023 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tychy

4

POSTANOWIENIE NR 245/2023 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Harmonogram pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych:
- komisje nr 1-11 - 2 października 2023 r. o godz. 15:30
- komisje nr 12-22 - 3 października 2023 r. o godz. 15:30
- komisje nr 23-34 - 4 października 2023 r. o godz. 15:30
- komisje nr 35-45 - 5 października 2023 r. o godz. 15:30
- komisje nr 46-56 - 6 października 2023 r. o godz. 12:00
- komisje nr 57-67 - 6 października 2023 r. o godz. 15:00

Szkolenia odbędą się w budynku Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w sali 102 na I piętrze. Na szkolenie należy zabrać dowód tożsamości oraz wypełniony formularz informacji o numerze rachunku bankowego.

5

Wzór godzinowego planu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej

6

Materiały ze szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

2

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

3

UCHWAŁA NR 71/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Informacje dla wyborców
1

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Gdzie i do kiedy załatwić?

  • ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Do kiedy?

do 12.10.2023 r.

Gdzie?

Stanowisko 6 lub 7

w Biurze Obsługi Klienta 

lub V piętro, pokój 504

  • ZGŁOSZENIE ZMIANY MIEJSCA GŁOSOWANIA

Do kiedy?  

do 12.10.2023 r.

Gdzie?

Stanowisko 6 lub 7

w Biurze Obsługi Klienta 

lub V piętro, pokój 504

  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

Do kiedy?

do 06.10.2023 r.

Gdzie?

V piętro, pokój 504

2

Informacja dla wyborców z niepełnosprawnością

3

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

4

POSTANOWIENIE NR 186/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z 31 sierpnia 2023 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

6

WYSZUKIWARKA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I SENATU

7

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

8

INFORMACJA O KANDYDATACH NA POSŁÓW Z OKRĘGU WYBORCZEGO NUMER 31

9

INFORMACJA O KANDYDATACH NA SENATORA Z OKRĘGU WYBORCZEGO NUMER 75

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Powrót