Tyskie krajobrazy

Tyska Rada Seniorów

Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA TYCHY o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Tyskiej Rady Seniorów

2

Zarządzenie Nr 0050/173/23 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia wyników naboru do Tyskiej Rady Seniorów

3

UCHWAŁA NR LIII/990/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru członków Tyskiej Rady Seniorów z listy wolnych zgłoszeń

4

Informacja Prezydenta Miasta Tychy o wynikach naboru do Tyskiej Rady Seniorów III kadencji

Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Powrót