Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXI/436/04
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 436
Rok porządkowy 2004
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/XXI/436/04
Tytuł Uchwała Nr 0150/XXI/436/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”.
Treść Traci moc uchwała Nr 0150/648/2001 z dnia 31 maja 2001r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarki odpadami w mieście Tychy”. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Niniejsza uchwała traci moc w związku z podjęciem UCHWAŁY NR 0150/XXXI/688/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy” Niniejsza uchwała została zmieniona uchwałą Nr 0150/XXXVI/684/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”
Data uchwalenia/podpisania 2004-05-27
Data uchylenia 2009-05-28
Uchylone przez
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót