Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/IX/164/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 164
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/IX/164/2003
Tytuł Uchwała Nr 0150/IX/164/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Tychy
Treść Załączniki mapowe dostępne są do wglądu w Wydziale Obsługi Rady. W dniu 7 lipca 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr: PN-N-0911/186/R/03 z dnia 03 lipca 2003 r.) o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/IX/164/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Tychy w całości, jako sprzecznej z przepisem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do NSA w Katowicach z siedzibą w Gliwicach w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Data uchwalenia/podpisania 2003-05-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót