Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XX/426/12
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2010 - 2014
Numer porządkowy 426
Rok porządkowy 2012
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu XX/426/12
Tytuł

UCHWAŁA NR XX/426/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Treść

Uchwała utraciła moc wraz z wejściem w życie uchwały Nr XLVIII/791/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r.

Traci moc uchwała Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLV/994/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe

prognoza finansowa miasta plan samorządowa instytucja kultury

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2012-06-28
Data wejścia w życie 2012-06-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2012-07-03
  1. 2018-05-30 11:07:16 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-04-11 13:47:21 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-07-03 12:04:29 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót