Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XVIII/400/04
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 400
Rok porządkowy 2004
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XVIII/400/04
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XVIII/400/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy” i przystąpienia miasta Tychy do Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Treść Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Data uchwalenia/podpisania 2004-03-25
Data wejścia w życie 2004-03-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót