Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XV/313/12
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2010 - 2014
Numer porządkowy 313
Rok porządkowy 2012
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu XV/313/12
Tytuł

UCHWAŁA NR XV/313/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.

Treść

Przedmiotowa uchwała traci moc z chwilą wejścia w życie Uchwały XXVII/590/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała NR XV/313/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 marca 2012 r.,  poz. 1136.

Słowa kluczowe

pobyt dziecka piecza zastępcza

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2012-01-26
Data wejścia w życie 2012-03-22
Data zakończenia obowiązywania 2013-03-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2012-01-31
  1. 2013-10-07 15:07:06 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-10-07 15:04:05 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-04-11 12:20:09 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  4. 2013-03-04 14:55:07 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  5. 2012-03-08 12:14:33 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  6. 2012-01-31 12:44:42 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót