Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XLIV/828/22
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 828
Rok porządkowy 2022
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu XLIV/828/22
Tytuł

UCHWAŁA NR XLIV/828/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2022 r.,  poz. 6973

Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

 

Słowa kluczowe

konsultacje organizacje pozarządowe akty prawa miejscowego

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2022-10-27
Data wejścia w życie 2022-11-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGasz-Solik Agata
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2022-11-03
  1. 2022-11-07 13:01:45 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-11-03 14:05:56 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót