Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XVII/376/04
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 376
Rok porządkowy 2004
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu 0150/XVII/376/04
Tytuł

Uchwała Nr 0150/XVII/376/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/782/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy z późn.zm.

Treść

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc uchwały:

  • nr 564/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20.02.1998r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego (z późniejszymi zmianami)
  • nr 0150/VI/75/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2003r. w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach”
  • nr 0150/VI/76/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27.02.2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach”.
Data uchwalenia/podpisania 2004-02-26
Data wejścia w życie 2004-03-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-09-24
  1. 2013-09-24 10:01:18 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót