Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr IV/34/11
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2010 - 2014
Numer porządkowy 34
Rok porządkowy 2011
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu IV/34/11
Tytuł UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu miasta Tychy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2011 r., Nr 48, poz. 873.
Słowa kluczowe dotacje budżet miasta wolontariat
Data uchwalenia/podpisania 2011-01-27
Data wejścia w życie 2011-03-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęMroczek Iwona
Data wytworzenia informacji2011-01-31
    Powrót