menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

UCHWAŁY RADY MIASTA
PDF Drukuj
Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/1080/10
Kategoria: Uchwały Rady Miasta
Kadencja: 2006 - 2010
Numer porządkowy: 1080
Rok porządkowy: 2010
Miesiąc porządkowy: 10
Numer aktu: 0150/XLVIII/1080/10
Tytuł: UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1080/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.
Treść: 1. W dniu 7 grudnia 2010 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr NP/II/0911/455/10) stwierdzające nieważność uchwały w całości jako sprzecznej z art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. 2. UCHWAŁĄ NR IV/39/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. Rada Miasta Tychy zaakceptowała wniesienie skargi na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze. 3. Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Sygn. akt IV SA/Gl 191/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
Słowa kluczowe: Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi
Data uchwalenia/podpisania: 2010-10-28
Data wejścia w życie: 2010-10-28
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca
informację:
Luboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia
informacji:
2010-11-04

Rejestr zmian: