Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/1080/10
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 1080
Rok porządkowy 2010
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu 0150/XLVIII/1080/10
Tytuł UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1080/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.
Treść 1. W dniu 7 grudnia 2010 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr NP/II/0911/455/10) stwierdzające nieważność uchwały w całości jako sprzecznej z art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. 2. UCHWAŁĄ NR IV/39/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. Rada Miasta Tychy zaakceptowała wniesienie skargi na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze. 3. Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Sygn. akt IV SA/Gl 191/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
Słowa kluczowe Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi
Data uchwalenia/podpisania 2010-10-28
Data wejścia w życie 2010-10-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2010-11-04
    Powrót