Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr VIII/155/19
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 155
Rok porządkowy 2019
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu VIII/155/19
Tytuł

UCHWAŁA NR VIII/155/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca  2019 r.,  poz. 4299  Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

 

5 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 lipca 2019 r. (Nr NPII.4131.369.16.2019) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr VIII/155/19 z dnia 30 maja 2019 r. w części określonej w załączniku do uchwały w rubryce 4 tabeli :OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY”  w zakresie zdania: „Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 §1 Kodeksu karnego, który przewiduje <<Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat>>”. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Słowa kluczowe

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2019-05-30
Data wejścia w życie 2019-06-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDulat Stefania
Osoba wprowadzająca informacjęHarmansa Katarzyna
Data wytworzenia informacji2019-06-04
  1. 2021-05-24 12:09:25 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-07-08 06:39:26 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-06-10 06:49:51 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-06-10 05:59:42 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2019-06-04 09:36:29 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2019-06-04 09:34:36 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2019-06-04 09:15:35 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2019-06-04 09:03:44 Harmansa Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót