Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVI/1036/10
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 1036
Rok porządkowy 2010
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu 0150/XLVI/1036/10
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24 września 2010 r., Nr 200, poz. 3066.

Słowa kluczowe

konsultacje organizacje pozarządowe akt prawa miejscowego

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2010-08-26
Data wejścia w życie 2010-10-09
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęMroczek Iwona
Data wytworzenia informacji2010-09-01
  1. 2014-09-23 12:33:49 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót