Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr V/103/19
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 103
Rok porządkowy 2019
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu V/103/19
Tytuł

UCHWAŁA NR V/103/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.,  poz. 1904. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Z dniem 1 stycznia 2019 r.:

- Traci moc UCHWAŁA NR XXXVIII/780/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- Traci moc UCHWAŁA NR III/52/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – moduł  dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych.

Słowa kluczowe

pomoc społeczna dożywianie zwrot wydatków

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2019-02-28
Data wejścia w życie 2019-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarianna Feith
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2019-03-04
  1. 2019-03-08 08:21:01 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-03-04 12:45:16 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót