Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLI/933/10
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 933
Rok porządkowy 2010
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XLI/933/10
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XLI/933/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków-Suble”

Treść

Uchwała utraciła moc z dniem 4 maja 2012 r., tj. z chwilą wejścia w życie Uchwały Nr XVI/339/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble".

W dniu 10 maja 2010 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr NP/II/0911/173/10) stwierdzające nieważność uchwały w części określonej w § 29 statutu, stanowiącego załącznik do uchwały - jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia z dnia 21 maja 2010 r., Nr 90, poz. 1472. (Rozstrzygnięcie - kliknij tutaj).

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2010 r., Nr 90, poz. 1465. 

Słowa kluczowe

statut osiedle Żwaków-Suble

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2010-03-25
Data wejścia w życie 2010-06-05
Data zakończenia obowiązywania 2012-05-04
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęMroczek Iwona
Data wytworzenia informacji2012-05-08
  1. 2014-09-22 12:48:29 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-04-15 09:00:42 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-05-08 08:43:29 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót