Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr III/61/18
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 61
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu III/61/18
Tytuł

UCHWAŁA NR III/61/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap I

Treść

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.113.2018 z 25 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały w części. Link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 stycznia 2019 r.,  poz. 72. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Słowa kluczowe

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołowska, Zakątek, Nowokościelna, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczna, Kard. Hlonda, Bpa. Burschego

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-12-20
Data wejścia w życie 2019-01-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOkoń Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2018-12-31
  1. 2021-05-24 12:22:38 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-02-06 12:12:29 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-01-09 08:50:16 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-12-31 12:17:44 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-12-31 11:55:02 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót