Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr III/60/18
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 60
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu III/60/18
Tytuł

UCHWAŁA NR III/60/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 stycznia 2019 r.,  poz. 71. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Traci moc UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy.

Słowa kluczowe

zasady udzielania dotacji prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, zabytki

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-12-20
Data wejścia w życie 2019-01-19
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2018-12-31
  1. 2019-01-09 08:47:43 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-12-31 11:52:10 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót