Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLI/919/10
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 919
Rok porządkowy 2010
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XLI/919/10
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XLI/919/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Honorata”

Treść

Uchwała utraciła moc z dniem 4 maja 2012 r., tj. z chwilą wejścia w życie Uchwały Nr XVI/332/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata".

W dniu 10 maja 2010 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr NP/II/0911/158/10) stwierdzające nieważność uchwały w części określonej w § 29 statutu, stanowiącego załącznik do uchwały - jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia z dnia 19 maja 2010 r., Nr 88, poz. 1443. (Rozstrzygnięcie - kliknij tutaj).

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2010 r., Nr 88, poz. 1437. 

Słowa kluczowe

osiedle Honorata

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2010-03-25
Data wejścia w życie 2010-06-03
Data zakończenia obowiązywania 2012-05-04
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęMroczek Iwona
Data wytworzenia informacji2012-05-08
  1. 2014-09-22 11:26:29 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-09-22 11:25:46 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-04-15 09:03:00 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  4. 2012-05-08 08:16:31 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót