Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr III/52/18
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 52
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu III/52/18
Tytuł

UCHWAŁA NR III/52/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – moduł  dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych

Treść

Dnia 25 stycznia 2019r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. (Nr NPII.4131.1.16.2019) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr III/52/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.,  poz. 8463. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Traci moc UCHWAŁA NR XXXVIII/780/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Słowa kluczowe

pomoc społeczna dożywianie zwrot wydatków

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-12-20
Data wejścia w życie 2019-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarianna Feith
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2018-12-31
  1. 2019-02-05 12:22:50 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-01-09 08:31:15 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-12-31 12:30:34 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót