Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr III/46/18
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 46
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu III/46/18
Tytuł

UCHWAŁA NR III/46/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach

Treść

Dnia 25 stycznia 2019r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. (Nr NPII.4131.1.54.2019) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr III/46/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w całości Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Tracą moc:

- UCHWAŁA NR XXIV/524/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tychach,

- UCHWAŁA NR XLVIII/792/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/524/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tychach.

Słowa kluczowe

Statut Pieczy Zastępczej Kwadrat

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-12-20
Data wejścia w życie 2019-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęIwona Gądzik
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2018-12-31
  1. 2019-02-05 11:15:38 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-12-31 11:24:56 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-12-31 11:12:55 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót