Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXVIII/851/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 851
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/XXXVIII/851/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/851/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców
Treść 1. Traci moc uchwała Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 18, poz. 289.
Słowa kluczowe Dyrektor MOPS Pomoc Społeczna wydawanie decyzji świadczeniobiorców
Data uchwalenia/podpisania 2009-12-11
Data wejścia w życie 2010-02-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2009-12-16
    Powrót