Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXIV/771/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 771
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0150/XXXIV/771/09
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/771/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu

Treść

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 0150/VIII/191/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektu pod nazwą „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Słowa kluczowe

śląska karta usług publicznych

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2009-09-24
Data wejścia w życie 2009-09-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-09-30
  1. 2013-03-05 12:25:15 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót