Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XLVIII/794/18
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 794
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu XLVIII/794/18
Tytuł

UCHWAŁA NR XLVIII/794/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

Treść

Dnia 3 lipca 2018r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 lipca 2018 r. (Nr NPII.4131.1.306.2018) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr XLVII/794/18 z dnia 24 maja 2018 roku Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.,  poz. 3692. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Traci moc Uchwała Nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

Słowa kluczowe

Tyskie Orły stypendium regulamin

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-05-24
Data wejścia w życie 2018-06-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPisarzowska- Jamrozik Aleksandra
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2018-05-30
  1. 2018-07-05 17:20:18 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-06-07 10:49:39 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-05-30 11:18:50 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót