Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXIV/350/93
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 1990 - 1994
Numer porządkowy 350
Rok porządkowy 1993
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XXIV/350/93
Tytuł Uchwała Nr 0150/XXIV/350/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych, przewidzianych ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na cele budownictwa mieszkaniowego, zatwierdzonego uchwała WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dnia 30.06.1979r. /Dz.Urz. nr 5/79/, przedłużoną chwałą Nr IX/43/86 MRN w Tychach z dnia 02.01.1986r. / dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 2, poz. 58 z dnia 15.04.1986r./ , oraz zmianami fragmentów tego planu, zatwierdzonymi : Uchwałą Nr XXIII/125/88 MRN w Katowicach z dnia 14.04 1988r. /Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 8/88, poz. 242/ oraz Uchwała RM w tychach Nr XVI/ 198/92 z dnia 16.01.1992r. /Dz.Urz. Wojewody Katowickiego Nr 4, poz.5 6 z dnia 27.04.1992r./.
Data uchwalenia/podpisania 1993-03-04
Data wejścia w życie 1993-03-04
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji1993-03-04
    Powrót