Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XLVII/775/18
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 775
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu XLVII/775/18
Tytuł

UCHWAŁA NR XLVII/775/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Treść

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc: Uchwała Nr 0150/XVI/348/12 Rady Miasta Tychy z dnia  23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2018 r.,  poz. 3173. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Słowa kluczowe

obniżki wymiar godzin nauczyciel placówka oświatowa szkoła

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-04-26
Data wejścia w życie 2018-05-24
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSolarek Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2018-05-02
  1. 2018-05-10 13:21:51 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-05-02 12:01:37 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót