Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLV/925/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLV/924/2014 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

3

UCHWAŁA NR XLV/923/2014 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

4

UCHWAŁA NR XLV/922/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XLV/921/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

6

UCHWAŁA NR XLV/920/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

7

UCHWAŁA NR XLV/919/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach –  etap I

8

UCHWAŁA NR XLV/918/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/905/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

9

UCHWAŁA NR XLV/917/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

10

UCHWAŁA NR XLV/916/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Darwina

11

UCHWAŁA NR XLV/915/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy Placu Świętej Anny

12

UCHWAŁA NR XLV/914/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego

13

UCHWAŁA NR XLV/913/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami

14

UCHWAŁA NR XLV/912/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

15

 UCHWAŁA NR XLV/911/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR  XLV/910/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

17

UCHWAŁA NR XLV/909/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

18

UCHWAŁA NR XLV/908/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

Powrót