Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXIV/708/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Państwa G              i R                J                

2

UCHWAŁA NR XXXIV/707/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

3

UCHWAŁA NR XXXIV/706/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.

4

UCHWAŁA NR XXXIV/705/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2004 – 2012  „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy”

5

UCHWAŁA Nr XXXIV/704/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje

6

UCHWAŁA Nr XXXIV/703/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Browarowej, Stawowej, Jeżynowej, Borowej, Rydla, Nizinnej, Malinowej, granicy administracyjnej miasta i wodociągu Gocza II w Tychach

7

UCHWAŁA Nr XXXIV/702/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXXIV/701/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XXV/562/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Malinowej, Jeżynowej oraz linii kolejowej

9

UCHWAŁA NR XXXIV/700/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXXIV/699/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/708/2001 z dnia 27.09.2001 r.

11

UCHWAŁA NR XXXIV/698/13 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czystej

12

UCHWAŁA NR XXXIV/697/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

13

UCHWAŁA NR XXXIV/696/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XXXIV/695/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

15

UCHWAŁA NR XXXIV/694/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/569/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”

16

UCHWAŁA NR XXXIV/693/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałą Nr XXXII/644/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Powrót